K nárůstu došlo rovněž u pobytů hrazených zdravotními pojišťovnami (dospělí i děti), kde byl pokles v předcháze­jících letech nejvýraznější. Informoval o tom výkonný ředitel Lázní Luhačovice Ing. Jiří Dědek, MBA.
„Po výrazném propadu v předchozích letech jsme zaznamenali v uplynulém roce oživení. Poptávka po lázeňských pobytech se postupně zvyšovala. Celkově jsme se přiblížili výsledkům dosaženým v roce 2011, tedy v době před zavedením indikačního seznamu z října 2012. Dosaže­né výsledky u komplexní lázeňské péče dospělých i dětí byly příznivě ovlivněny i možností léčit nové indi­kace, které rozšířily okruh léčených onemocnění v roce 2012. Jednalo se především o léčbu pohybového aparátu a nemoci nervové u dospě­lých a nemoci kožní, trávicího ústrojí a onkologické u dětí. Rovněž snížení věkové hranice pro léčbu dětí s do­provodem z 5 let na 1,5 roku mělo kladný vliv na celkové výsledky. Příznivý vývoj byl podpořen snahou ministerstva zdravotnictví korigovat necitlivá omezení předcházející vlá­dy a zejména pak zrušením regulač­ního poplatku 100 Kč od ledna 2014. Díky aktuálním změnám v lázeňství by v dalších letech měly být lázeňské léčebné pobyty hrazené zdravotními pojišťovnami dostupnější více lidem. Lázeňským subjektům by pak změny měly po letech nejistoty přinést větší stabilitu,“ komentoval výsledky J. Dědek.

Mimo­řádně dobrých výsledků dosáhl ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotel
Jeho služby využilo více než 6 500 hostů. Meziroční nárůst v pobytových dnech činil + 18 % a průměrná obsazenost dosáhla téměř 55 %. Hotel i loni potvrdil své výsadní postavení mezi well­ness hotely, když získal již podruhé prestižní ocenění v soutěži Czech Hotel Awards - Hotel roku 2014 v kategorii Wellness & Spa ve Zlín­ském kraji. V závěru roku bylo po­těšitelné, že vánoční a silvestrovské pobyty byly již v polovině listopadu téměř vyprodány. „Zahraniční hosté přijížděli i na­dále především z Rakouska, Slo­venska, Izraele, Německa a Ruska. Izraelský trh byl výrazně pozname­nán nestabilní politickou situací. Sankce a klesající cena ropy se zase nepříznivě odrazila na ruském trhu. Naopak jsme opět zaznamenali ne­bývalý zájem hostů ze Slovenska. Nárůst slovenské klientely začal již v roce 2013 a pokračoval během ce­lého roku 2014. Celkem naše společ­nost poskytla služby dvěma tisícům Slováků, což je o necelou polovinu více než před rokem. Slovenská kli­entela je tak nejrychleji rostoucím trhem. Potvrzuje se správnost našeho záměru získat větší podíl na sloven­ském trhu. K dosaženým výsledkům přispěla i ocenění pobytů v soutě­žích HIT sezóny nebo Velká cena cestovního ruchu,“ konstatoval J. Dědek.

Facebook

V rámci skupiny Spa & Wellness Nature Resorts, Lázně Luhačovice pro­hloubili spolupráci s Léčebnými lázněmi Jáchymov
Sblížili propagační materiály a zúčastnili se společně veletrhů a pre­zentací. Neustálou proměnou pro­cházejí webové stránky Lázní Luhačovice, hosté si mohou pobyt objednat on-line a roste i početná skupina fanoušků na Facebooku. „I v roce 2015 bychom chtěli potvrzovat naše postavení Lá­zeňské jedničky v Luhačovicích, ga­rancí využívání přírodního léčivého zdroje k léčebným účelům, rozsahem a kva­litou ubytovacích kapacit, atraktivní pobytovou nabídkou i exkluzivními výhodami naší slevové karty,“ uzavřel J. Dědek.
Lázně Luhačovice, a.s., jsou největší společností poskytující lázeňské a rekreační služby v Luhačovicích. Zároveň jsou nejnavštěvovanějšími moravskými a čtvrtými nejnavštěvovanějšími českými lázněmi. Vlastní a starají se o lázeňský areál s rozlohou 20 ha, včetně lázeňské kolonády a divadla. Akciová společnost má ve správě i 11 luhačovických minerálních pramenů, z nichž nejznámější jsou Vincentka, Aloiska, Ottovka a pramen Dr. Šťastného. Do všech léčebných i wellness zařízení, včetně hotelu Alexandria, je přivedena přírodní léčivá voda, která je využívána na uhličité koupele, různé druhy inhalací, kloktání a pitné kúry. O klienty se stará sedmnáctičlenný tým zkušených lékařů. Výhodou pro hosty z řad pacientů je také 24 hodinová lékařská i sesterská služba, která je zajišťována jak v léčebnách pro dospělé, tak pro děti.

FFN

www.LazneLuhacovice.cz

www.HotelAlexandria.cz

Fotogalerie k článku