REKLAMNÍ BANNERY:

Reklamní bannery na webu www.familyfreshnews.cz jsou zpravidla pruhy, obvykle obrazy obdélníkového tvaru, s reklamním sdělením. Obrazy mohou být zpracovány formou statickou nebo formou animace. Umístění na hlavní straně.

Cena reklamy je sjednanou cenou za umístění na webu ve sjednaném čase.Objednavatel umístění reklamního banneru dodává jím zhotovený banner nebo objedná zhotovení banneru podle svých požadavků u redakce webu.

Banner full standardní:        468 x 60 px                 
Cena za umístění: 1 měsíc / 3500,- Kč     3 měsíce / 8500,- Kč       6 měsíců / 17 500,- Kč
Cena za návrh, výrobu banneru (dle složitosti): 400 – 900,- Kč

Banner square horní: 300 x 250 px
Cena za umístění: 1 měsíc / 2200,- Kč    3 měsíce / 5500,- Kč    6 měsíců /  9500.- Kč
Cena za návrh, výrobu banneru (dle složitosti): 300 – 600,- Kč

Banner : 120 x 240px
Cena za umístění: 1měsíc / 1500,- Kč     3 měsíce / 3000,- Kč    6 měsíců/ 7000,- Kč
Cena za návrh, výrobu banneru (dle složitosti): 300 – 600,- Kč

Banner:   125 x 120x
Cena za umístění:  1 měsíc /1000,- Kč     3 měsíce/ 2500,- Kč    6 měsíců / 5000,- Kč
Cena za návrh, výrobu banneru (dle složitosti): 300 – 600.- Kč

SOUTĚŽE
Soutěž pro čtenáře www.fanilyfreshnews.cz visí na webu 3 týdny, pak pět dní se jmény výherců. Zadavatel poskytne redakci cca 10ti řádkový text o produktu, fotografii v tiskové kvalitě a dvě otázky s možnostmi odpovědí a a b. Výherci jsou tři, jednu stejnou výhru požadujeme pro redakci. Produkty výhercům rozesílá zadavatel. Produkty do soutěže přijímáme kvalitní, funkční a hodnotné. Hodnota vyjádřená v penězích – 500.- až 1000.- Kč jedna výhra.
Termín zveřejnění dle dohody. Po ukončení termínu soutěže se text soutěže se jmény výherců přesune do archivu Soutěže.

PR ČLÁNKY A TEXTY:
Články typu public relations na webu www.familyfreshnews.cz cílí k efektivnímu názorovému ovlivnění veřejnosti, jsou moderní přesvědčivou a pohotovou formou propagace. Prezentují, představují: společnost, produkty, názory…

Cena reklamy je sjednanou cenou za umístění na webu ve sjednaném čase.

Objednavatel umístění PR článku dodává jím zhotovený článek nebo může objednat článek podle svých požadavků u redakce webu. (Reference autorů k dispozici v redakci.)

PR článek dodaný objednavatelem tzv. na klíč standardního rozsahu
(
tj.: 1800 až 2000 znaků včetně mezer – cca 1 strana A4)

Cena za umístění:
1 měsíc na hlavní straně, pak v archivu článků (+ 1 foto nebo 1 logo gratis)/        1800,- Kč
2 měsíce na hlavní straně, pak v archivu článků (+ 1 foto nebo 1 logo gratis)/       2700,- Kč

Více fotografií do fotogalerie pod článkem –  individuální jednání

Zpracování PR článku redakcí FFN standardního rozsahu:

500 - 2500,- Kč  

Související nabídka redakce FFN.cz:

Zpracování tiskové zprávy; zpracování tiskových zpráv z jedno i vícedenních akcí, konferencí apod.; distribuce redakcím v ČR i v zahraničí podle cílových skupin; překlady; PR článek optimální formou – od zprávy po interview; fotodokumentace, profesionální fotoreportáže; profesionální příprava a vedení efektivních tiskových konferencí; novinové, časopisové i knižní publikace. Texty, scénáře; korektury a korektorské práce. Zprávy pro váš (firemní) web. Profesionální redakční vedení vašeho webu.

Kontakty:

Mgr. Táňa Pikartová, šéfredaktorka FFN                
tf.: +420 777 898 554, +420 776 359 836
redakce@familyfreshnews.cz
www.familyfreshnews.cz