Pozvánku na vernisáž stejně jako ukázku z tvorby naleznete v příloze a níže také krátké představení autora od Jakuba Stejskala, uměleckého šéfa Galerie Jefa Kratochvila.

Facebook

Jiří Netík, sochař a řezbář, patří k mimořádným uměleckým osobnostem přelomu 20. a 21. století. Ve své tvorbě umí neopakovatelně navodit úctu a obdiv k řezbářskému řemeslu a jeho prostřednictvím ke dřevu jako takovému. K jeho monumentalitě a trpělivosti snášet doteky lidské ruky, k jeho klidu a vědomí nadhledu nad námi pozemšťany. Vidí v něm to, co ve dřevu ctili i naši předkové – prostí dřevaři i mistři vysokého umění – jeho nezpochybnitelnou spojitost mezi zemí a nebem. Tudy zjevně vede mistrova cesta k impulzům tvorby – na jedné straně pevné materiálové zakotvení, na straně druhé schopnost vynést robustní hmotu do křehké duchovní dimenze. Tematickou oporou Netíkova díla jsou věčná témata bible, lidských osudů a vlastností, symboly. Mezi lidovými tvůrci je řazen k betlémářům, mezi umělci k mystikům. Obojí je pravdou, obojí však svou tvorbou vynáší vysoko nad všednost.

Narodil se v Brně v roce 1953, prošel profesí hudebníka, posléze restaurátora a řezbáře. Ve svém uměleckém výrazu čerpá z tradic mistrů středověku, renesance i baroka, ve výsledku je však ryze moderní a svůj se zachováním všech vlastností poctivého řemeslníka i umělce.

V posledním čtvrtstoletí se plně věnuje výstavním aktivitám. Od roku 1982 vystavoval své dílo v České republice, na Slovensku, v Rakousku, Itálii, ve Švýcarsku, Finsku i jinde. Ve své drobnější, snad i oddychové tvorbě nezapomíná na svou původní profesi hudebníka vyřezáváním mistrovských hlavic pro dílny houslařů stejně jako hmotnost a robustnost dřeva čas od času zamění za průsvitnou a křehkou krásu skla. Celistvost osobnosti mistra Netíka je i v jeho osobním vymezení. Své výstavy doplňuje skvělou, obsahově souznějící sochařskou tvorbou své ženy Martiny.

Redakce FFN a Městské divadlo Brno