Využívat se bude zejména pro léčbu akutních i chronických plicních onemocnění. Mariánské Lázně se také jako jediné klimatické lázně mohou pyšnit členstvím v UNESCO, Great Spa Towns of Europe.

Facebook

O to, aby byly zdejší jedinečné podmínky a výjimečně čisté ovzduší uznány za léčebné, usilovaly Mariánské Lázně spolu s mariánskolázeňskou asociací cestovního ruchu a společností Ensana od května roku 2021. Získání statusu klimatických lázní a splnění přísných kritérií předcházela řada investic do infrastruktury, opatření pro ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj.

Měření ovzduší Českým hydrometeorologickým ústavem probíhalo po dobu dvou let a ve výsledku prokázalo vysokou kvalitu místního vzduchu hluboko pod limity české legislativy. Mariánky se tak staly šestými klimatickými lázněmi na našem území. S léčením onemocnění dýchacích cest mají dlouholetou tradici, díky kombinaci léčebných procedur z přírodních zdrojů a příznivému klimatu, což byl také jeden z důvodů žádosti o status klimatických lázní.

Tradice a zkušenosti s touto léčbou umožnily lázeňským hotelům Ensana odléčit více než 1 500 klientů po onemocnění Covidem-19 a přitom realizovat i studii prokazující efektivitu léčby dýchacích cest. Získání tohoto statusu k je však po zapsání na seznam UNESCO pro Mariánské Lázně dalším milníkem v rozvoji lázeňství a cestovního ruchu.

Klimatické lázně léčí pomocí tzv. klimatoterapie, která obvykle trénuje organismus a postupně zvyšuje jeho výkonnost. Součástí této léčby je pobyt na čerstvém vzduchu a postupné zatěžování těla. V případě Mariánských Lázní je velmi důležitá i poloha v nadmořské výšce 630 metrů, která odpovídá podhorskému tonizujícímu klimatu a pro léčbu využívá i takových klimatických faktorů, jakými jsou intenzivnější UV záření, nižší barometrický tlak a vyšší saturace hemoglobinu kyslíkem, vyšší obsah ozónu a záporných iontů, eliminace prachu a alergenů.

„Léčivé klima působí skvěle i jako prevence,“ říká MUDr. Růžena Vaňková, hlavní primářka lázeňských hotelů Ensana. Klimatické lázně se ukázaly jako účinné při předcházení některým chorobným stavům. Pomáhají posilovat organismus, obnovovat zdravotní stav i pracovní schopnost a výkonnost.

„Pobyt a léčba v našich nyní klimatických lázních je většinou doplněn o inhalaci Lesního pramene a pitnou léčebnou kúru za užití Rudolfova pramene, procedury s přírodním oxidem uhličitým nebo oxygenoterapii. Důležitým léčebným prvkem je také respirační fyzioterapie, která zahrnuje speciální dechová cvičení a gymnastiku, respirační fyzioterapii, mobilizační techniky, fyzický trénink i edukaci odborně vyškolenými fyzioterapeuty,“ doplňuje Růžena Vaňková s tím, že terapie a plán léčby jsou sestavovány individuálně dle aktuálního zdravotního stavu klienta a dodává: „Chceme nyní klientům do programu zahrnout více pohybových aktivit venku a zaměřit se i na dechovou rehabilitaci a správné dýchání, které je opravdu zásadní.“

„Mariánské Lázně jsou skutečným lázeňským pokladem České republiky, který nyní disponuje všemi potřebnými přírodními léčivými zdroji na jednom místě. Toto výjimečné udělení statusu klimatických lázní posiluje jejich postavení jako lázeňského a rekreačního centra. Očekáváme, že k nám přivede nové klienty z řad zdravotních pojišťoven i samoplátců,“ říká Karel Kalivoda, generální ředitel skupiny Ensana Health Spa Hotels v České republice a předseda Mariánskolázeňské asociace cestovního ruchu.

Soustředit se budeme na oslovení domácí ale i zahraniční klientely z Německa a dalších zemí,“ doplňuje Karel Kalivoda. „Zacílíme i na potenciální klienty, kteří právě krásné přírodní prostředí a čistý vzduch vyhledávají.  Nejedná se pouze o pacienty, kteří se přijíždí léčit, ale o aktivní populaci, která preferuje zdravý životní styl. Lidé si stále více uvědomují, že pevné zdraví je základem kvalitního života, což je i jednou z hodnot, která společnost Ensana prezentuje. Nejen dlouhý život, ale kvalita života ve starším věku je tím atributem, který dělá člověka spokojeným. Budeme více prezentovat skutečnost, že Mariánské Lázně mají dnes již certifikovanou kvalitu ovzduší ve všech ročních obdobích. Sport, pohyb a cvičení ve zdravém prostředí je velmi účinnou složkou pro zvládání hektického životního tempa a všude přítomného stresu. Navíc po obdržení statusu budou k rozšířené léčbě dýchacích cest pravděpodobně novou indikací i  duševní poruchy, u nichž bychom se chtěli koncentrovat na jejich lehčí formu – syndrom vyhoření,“ uvádí Karel Kalivoda s tím, že status přinese inovace v nabídce lázní a lázeňských balíčků. 

Přestože status klimatických lázní představuje pro Mariánské Lázně zcela novou etapu, mají Mariánky unikátní lázeňskou historii s komplexní léčbou široké škály indikací a zdravotních neduhů, prevencí ale i nabídkou wellness pobytů nebo relaxu pro rodinnou dovolenou. Město i okolí poskytuje spoustu atraktivních výletů, sportovních aktivit a vyžití pro všechny generace. Procházky po krásném lázeňském parku, kolonádě i přilehlých lesích nepochybně regeneraci pomohou.

Redakce FFN a www.ensana.cz

 

Fotogalerie k článku