Mermaiding, plavání s monoploutví v obleku mořské víly nebo mořského prince, je zkrátka zábavný zdravý pohyb, doporučovaný odborníky pro aktivní životní styl dívek i chlapců.

Facebook

Pedagogický slovník popisuje hru jako formu lidské činnosti, která se liší od práce i od učení. Taková činnost má řadu aspektů – procvičovací, poznávací, pohybový, sociální, emocionální, terapeutický a především motivační. Koncepce mermaidingu je postavená právě na hravosti a přirozené touze dítěte být někým, kým zatím mohlo být jen ve své fantazii. Více o mermaidingu prozradí Mgr. Tomáš Michalica.

  • Jaké přednosti má mermaiding v porovnání s klasickým plaváním?

„Mermainding není jen sport, ale zároveň i hra, a to je jeho největší výhoda, v tom je zásadní rozdíl mezi mermaidingem a klasickým plaváním. Hravost je naší nedílnou součástí už od narození, je pro nás přirozená, a proto mermaiding představuje velmi atraktivní pohybovou aktivitu, při které jde především o zábavu a relaxaci.“

  • Co všechno je k mermaidingu potřeba a na co si dát pozor při výběru tohoto vybavení?

„Kromě plavek a kostýmku mořské víly nebo mořského prince se neobejdete bez monoploutve. Právě jejímu výběru věnujte největší pozornost. Speciálně vyvinutá monoploutev zajistí lepší soužití plavce s ploutví a současně nepřetíží jeho pohybový aparát. Pokud není vyrobená z dostatečně pružného materiálu, ale z příliš tvrdého a křehkého, může prasknout a ohrozit plavce. Při nevhodném uchycení monoploutve na dolní končetiny zase hrozí poškození oblasti hlezenních kloubů, Achillovy šlachy a nártů. Velmi vhodné uchycení představují botičky tvořené dvěma popruhy, které dokonale fixují chodidlo a zároveň chrání oblast Achillovy šlachy, aby nedocházelo k jejímu dráždění.“

  • Jak moc je důležité, aby se mermaiding prováděl dobře, a co když tomu tak nebude?

„Pokud nebude respektována správná plavecká technika, dříve či později dojde k přetížení pohybového aparátu, v jehož důsledku mohou vzniknout svalové dysbalance a bolestivost v určitých tělesných partiích, např. v oblasti bederní páteře. Při plavání s monoploutví se provádí tzv. delfínový kop, kterého je dosaženo cyklickým střídáním vysazování a podsazování pánve. Do pohybu se nezapojují jen nohy a pánev, ale i břišní a zádové svaly. Správnému provedení delfínového kopu výrazně napomáhá (anebo nenapomáhá) způsob uchycení monoploutve na dolní končetiny a s ním související soužití plavce s ploutví.“ 

  • Kdo to děti naučí a kde se pak mohou mermaidingu věnovat?

„Doporučuji začít pod vedením vyškoleného a certifikovaného lektora, který disponuje biomechanickými, anatomickými a pedagogickými znalostmi, a vykonává tak výuku efektivně. Mermaiding si mohou děti nejprve vyzkoušet na jednorázové lekci a pak se přihlásit na celý kurz, třeba i celoroční. Zkušené mořské víly a mořští princové mohou mermaiding provozovat individuálně v podstatě v jakémkoli bazénu.“

  • Pro koho je a pro koho není mermaiding vhodný?

„Při správném technickém provádění je mermaiding vhodný pro všechny. I začátečníci by ale měli mít už před první lekcí osvojené základní plavecké dovednosti, umožňující v případě nouze sebezáchrannou akci. K těmto dovednostem patří dýchání do vody a zadržení dechu, ponoření se a vylovení předmětu v malé hloubce, splývání na zádech a břichu, otočení se ze zad na břicho a zpět, uplavání alespoň 25 metrů, plavecký kop (kraulové a znakové nohy).“

 

Redakce FFN