Právě screeningové programy u nás vedly k výraznému snížení úmrtnosti na nádorová onemocnění. Například v letech 2014-2018 úmrtnost na kolorektální karcinom klesla o 22,1 % a na karcinom prsu o 34,6 %, jak uvádějí statistiky ÚZIS ČR. Kdy byste ovšem měli se screeningy začít?

Facebook

„V letošním roce očekáváme cca 80 000 zhoubných novotvarů, které postihnou naše obyvatelstvo. Tohle číslo nemusí vypadat tak hrozivě, nicméně musíme si uvědomit prevalenční číslo, které prozrazuje, že zhruba půl milionu našich spoluobčanů ve svém životě prodělalo nebo prodělává zhoubné nádorové onemocnění,“ upozorňuje prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, místopředseda České onkologické společnosti. „Naše snaha je vedena tím, abychom diagnostikovali nádorové onemocnění co možná nejdříve, a to především díky screeningovým programům. Pokud se nádor prokáže, spoluobčané s „hodným“ nádorem nás onkology v podstatě ani vůbec nepotřebují, protože toto onemocnění je většinou vyřešeno chirurgickým zákrokem a oni jsou pak zdraví.“

Screeningový program č. 1 - kolorektální karcinom (tlusté střevo a konečník) pro lidi nad 50 let
Jedním z hlavních screeningových programů v ČR je kontrola kolorektálního karcinomu, který patří mezi nejčastější zhoubné nádory, a proto je jeho včasné rozpoznání zásadní. Ideálně každý rok by si měly provádět test na skryté krvácení do stolice (TOKS) osoby ve věku 50 až 54 let. Pro lidi nad 55 let jsou k dispozici dvě možnosti: pravidelně provádět TOKS jednou za 2 roky, nebo podstoupit primární kolonoskopii jednou za 10 let.

Screeningový program č. 2 - karcinom prsu pro ženy nad 45 let
Dalším důležitým screeningovým programem je kontrola karcinomu prsu. Zaměřuje se na ženy od 45 let, které mají nárok na mamografické vyšetření jednou za 2 roky. Tento screening je velmi účinný při detekci časných stádií rakoviny prsu, kdy je léčba samozřejmě mnohem úspěšnější. Odesílá na něj praktický lékař či gynekolog.

Screeningový program č. 3 - karcinom děložního čípku pro ženy od 15 let
Screening karcinomu děložního čípku se provádí každoročně od 15. roku věku ženy v rámci preventivní gynekologické prohlídky, kdy se odebírá stěr z děložního hrdla a zasílá na cytologické vyšetření. Postup umožňuje včasné zachycení prekancerózních změn a rakoviny děložního čípku. Ženy ve věku 35, 45 a nově od roku 2024 i 55 let podstupují hrHPV test (vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny).

Novinky - screening karcinomu plic a prostaty a nižší hranice pro očkování proti HPV
Nově zaváděné preventivní programy se týkají záchytu nádorových onemocnění plic (od r. 2022) a prostaty (od r. 2024). První z nich je určen osobám od 55 do 74 let, kuřákům či bývalým kuřákům se zátěží alespoň 20 „balíčkoroků“ (1 balíčkorok znamená, že člověk kouřil 1 rok jednu krabičku cigaret denně). Screening prostaty je určen mužům od 50 do 69 let bez anamnézy karcinomu prostaty. Další letošní novinkou je také očkování proti HPV zdarma pro dívky i  chlapce už od dovršení 11 let do dovršení 15 let.

A co screeningové programy přinesly?
Čísla jednoznačně prokazují, že screeningové programy dokázaly zachránit řadu životů. Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, srovnává statistiky z 90. let 20. století a rok 2015. Rozdíl je tedy čtvrt století. „První a druhé stádium u karcinomu prsu přežívalo v 90. letech 81 % žen. Teď je to téměř 100 %. U třetího stádia, což už je považováno jako pokročilé onemocnění, to bylo 60 %, teď je to 97 %. A u čtvrtého generalizovaného stádia nad pět let přežívalo 30 % nemocných, dneska je to 43 %.“

Screeningová vyšetření hradí zdravotní pojišťovny…
Screening nádorových onemocnění v ČR je velmi efektivní, navíc jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Podle statistik ÚZIS ČR byla v letech 2014-2018 snížena úmrtnost na kolorektální karcinom o 22,1 % a úmrtnost na karcinom prsu o 34,6 %. Celkově se úmrtnost na nádory snížila o 14,1 %.
Pravidelné screeningy jsou zásadní pro včasné odhalení nádorových onemocnění, což umožňuje využití účinnější léčby a zlepšení prognózy pacientů. Ačkoli screeningy mohou mít i určité své nevýhody, jako jsou falešně pozitivní diagnózy, jejich přínosy výrazně převyšují. Pokud máte otázky ohledně screeningů, poraďte se se svým lékařem, který vám může poskytnout individuální doporučení.

Redakce FFN