Tento kombinovaný přístup snižuje riziko raných potratů po umělém oplodnění až o více než 75 procent.

Facebook

Umělá inteligence CATI využívá algoritmus vyvinutý zakladatelem a majitelem Clayo Clinic Danielem Hlinkou jako výsledek jeho letitých zkušeností z oboru embryologie. „CATI dokáže neinvazivně  předpovědět, která embrya páru dávají největší šanci na úspěšný průběh těhotenství a vykazují minimální riziko genetických abnormalit. Zbylá, riziková, embrya posíláme na genetické vyšetření, abychom vyřadili ta, která mají nějaké chromozomální odchylky. U obou skupin je výskyt raných potratů snížen na cca 5 až 8 procent. Předpověď neinvazivní AI vychází z porovnání s databází, která obsahuje záznamy 20 tisíc embryí,“ popisuje fungování Daniel Hlinka. Dokáže tak až 15 procentům párů, které podstupují léčbu neplodnosti, ušetřit zklamání v podobě raného potratu.

Samovolným potratem přitom podle statistik končí až víc než čtvrtina těhotenství, ve kterých lékaři neprovedli genetický test embrya. V případě, že embryo vybere CATI, nebo se provede genetické testování se riziko potratu minimalizuje. Díky využití umělé inteligence CATI je možné neinvazivně rozdělit embrya do tří skupin:

  1. nejkvalitnější s nízkým rizikem výskytu genetických abnormalit, které se použijí k transferu bez genetického vyšetření,
  2. embrya s menšími vývojovými odchylkami, která CATI doporučuje k invazivnímu genetickému testování,
  3. embrya bez dalšího vývojového potenciálu, která jsou z dalšího použití při léčbě neplodnosti vyřazena

„Při použití těch nejkvalitnějších embryí, která vybrala CATI, se v případě těhotenství procento raných potratů sníží na úroveň embryí, která byla invazivně geneticky otestována. My ale nemusíme ty nejkvalitnější zárodky testovat, odebírat z nich vzorky a riskovat tak jejich poškození,“ vysvětluje Daniel Hlinka.

Cílem není léčba, ale založení rodiny
Kromě toho, že Hlinkova metoda, odborně nazvaná Hybrid PGT-A (H-PGT-A), snižuje riziko potratu, také naopak zvyšuje šanci na to, že se embryo uchytí a žena otěhotní. „Naším cílem je dosáhnout toho, aby pacientka otěhotněla už v prvním cyklu IVF. Klientkám vždy říkáme, že jejich cílem není léčba, ale založení rodiny a výchova dětí. Ke každému cyklu proto přistupujeme, jako by byl poslední a dáváme do něj maximum,“ říká embryolog s více než třicetiletou praxí v oboru.
Velkou výhodou nové kombinované metody je podle něj především její neinvazivnost. „Nejlepší embrya dokážeme pomoci CATI identifikovat bez nutnosti do nich jakkoli zasahovat,“ vysvětluje Daniel Hlinka. Zhruba v 70 % cyklů, kdy odborníci použijí Hlinkovu kombinovanou metodu, pacientka otěhotní právě z embryí, která vybrala umělá inteligence CATI.
Embrya, která CATI neurčila jako ta nejkvalitnější, se posílají na invazivní genetické testy. Po genetickém testování lékaři vyřadí embrya s chromozomálními odchylkami. „Využití v léčbě neplodnosti ale nacházejí až v případě, že žena neotěhotněla díky zárodkům nejlepší kvality vybranými pomocí CATI,“ doplňuje Daniel Hlinka. K transferu využívají pouze ta embrya, která vyšla z testování nebo hodnocení CATI jako chromozomálně v pořádku. „Tím minimalizujeme stres z raných potratů,“ uzavírá Daniel Hlinka.

Redakce FFN

www.clayoclinic.cz