Přeloženo do jednoduché řeči: Komunikace se stavebním úřadem bude brzy mnohem jednoduší. Projekt eGovernment, tedy elektronizace veřejné správy, má přinést zjednodušení v komunikaci s úředníky.

Facebook

Nebudeme běhat po úřadech
Díky datovým schránkám, přibývajícím kontaktním místům Czechpoint nebo základním registrům, bychom už neměli trávit čas pobíháním po úřadech, ale vše vyřídit na jednom místě, případně z pohodlí našeho domova. To je případ i projektu přípravy digitalizace procesů v oblastech územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu a stavebního řízení.
Například stavební povolení budou moci zájemci získat přes internet.
Značně se tak omezí administrativa, která zatím územní plánování a rozhodování provázela. Projekt tak ušetří nejen čas, který lidé dříve trávili na úřadech, ale také náklady veřejné správy za vyřizování jednotlivých dokumentů a jejich uchovávání.
Projekt byl zahájen v březnu 2011, ukončení se předpokládá v únoru 2012. Celkové náklady projektu se vyšplhají na téměř 44 miliony korun, 85 % nákladů bude hrazeno ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR