Díky dlouholetým zkušenostem dodává česká rodinná firma Proxim s.r.o. na trh přípravky PROBAZEN® a PROJEZÍRKA®, které správně a kvalitně ošetří vodu během celého roku. Vodní plocha, ať už bazén nebo okrasné koupací jezírko, zvyšuje komfort bydlení a kvalitu života celé rodiny. Aktivní odpočinek má blahodárný vliv na zdraví a psychickou pohodu – pobyt u bazénu prostě patří mezi příjemně strávené chvíle.

Aby  bazén přinášel radost, vyžaduje pravidelnou péči a údržbu
Voda v bazénu je vystavena působení řas a bakterií, dostávají se do ní také různé mechanické nečistoty. To vše má za následek zhoršování kvality vody – po stránce estetické i hygienické. Používáním přípravků řady PROBAZEN® lze zajistit komplexní péči o vodu v bazénu po celý rok. Odměnou bude kvalitní, čistá, zdravotně nezávadná voda i delší životnost bazénu a příslušenství. Péče o vodu v koupacím nebo okrasném jezírku je pak velmi komplexní záležitost. Najít univerzální recept na bezproblémový chod jezírka by bylo velmi obtížné. Základní pilíř kvality vody v budoucím jezírku je stavěn již při plánování, projekci a budování jezírka. Je nutno zohlednit všechny existující faktory, které budou ovlivňovat biologické, fyzikální a chemické parametry vody. Při péči o vodu v jezírku je třeba vždy brát v úvahu, že se jedná o biologický systém vzájemně provázaných procesů. Každý nepřiměřený nebo neopodstatněný zásah může v jednom okamžiku narušit křehkou rovnováhu, kterou si tento přírodní systém budoval někdy i řadu let. Pokud se však uvážlivě a dle předepsaných instrukcí používají některé biologické nebo i chemické přípravky, podaří se docílit vyšší kvality vody, účinnější prevence i snadnějšího řešení případných problémů. Proto český výrobce Proxim vyvinul řadu přípravků PROJEZÍRKA®, která péči o vodu v jezírku co nejvíce usnadní.

Výrobky firmy Proxim lze využít doma, tak pro wellness centra, hotelové bazény nebo lázně
„Každý majitel bazénu může vybírat mezi osvědčenými přípravky na bázi aktivního chlóru nebo bezchlorovými přípravky s aktivním kyslíkem. Pohodlná údržba vody v bazénu je dosažitelná také díky kombinovaným přípravkům. Pro konkrétní řešení problémů s vodou jsou určeny přípravky pro regulaci pH vody, odstraňování řas nebo zákalu,“ uvádí Ing. Jan Kroupa, Ph.D. mladší. „Naší největší konkurenční výhodou, proč právě výrobky Proxim, je jejich kvalita, vysoká účinnost, snadné dávkování a jednoduché použití. V tomto případě je chemie zcela nezbytná a je užitečným pomocníkem. Dalším naším benefitem je určitě zákaznicky orientovaný servis. Věnujeme velikou pozornost vysvětlování jednotlivých kroků v péči o konkrétní vodní plochy,“ dodává Jan Kroupa.
Z celé komplexní řady lze i použít pouze základní řadu, tedy nejdůležitějších 6  výrobků. Zcela zásadní výrobek pro bazény, bez kterého se skutečně neobejdeme, jsou  Multi tablety 5v1.

Facebook

Péče o bazény
Šest základních kroků ke skutečně perfektně udržované vodě v bazénu. Základní řada zahrnuje pH MINUS, pH PLUS, Multi tablety 5v1, Vločkovač tekutý, Odstraňovač řas, Chlor šok.

Měření a nastavení pH vody v bazénu
Správné nastavení hodnoty pH vody je důležitou podmínkou jak pro optimální působení přípravků na úpravu vody PROBAZEN®, tak pro vytvoření příjemných podmínek pro koupání. Optimální hodnota pH bazénové vody se pohybuje v rozmezí 6,8–7,6. Hodnota pH vody vyšší než 7,6 způsobuje ve vodě minerální zákaly, může dojít k ucpání filtrace, snižuje se účinnost dezinfekce a dochází k dráždění očí a kůže. Hodnota pH nižší než 6,8 způsobuje korozi kovů a betonu, blednutí barev, podráždění očí a kůže.

Aktuální hodnotu pH změříme bazénovým minitesterem
A to jednoduše tak, že jednu tabletku Red Phenol Rapid, dodávanou spolu s testerem, vhodíme do nádobky testeru a vzniklé zabarvení porovnáme s přiloženou stupnicí pH. V případě, že pH vody je vyšší než doporučená hodnota, snížíme pH vody přídavkem přípravku pH MINUS. V případě, že pH vody je nižší než doporučená hodnota, zvýšíme pH vody přídavkem přípravku pH PLUS.

Průběžná péče o vodu
Základní podmínkou pro zajištění čisté vody v bazénu je rovněž správná dezinfekce vody. Zjišťování koncentrace chloru provádíme bazénovým minitesterem. V tomto případě používáme k měření tabletky DPD No. 1 a výsledné zabarvení srovnáváme s přiloženou stupnicí koncentrace Cl. Pro dlouhodobé zajištění správné koncentrace chloru je vhodné používat pomalurozpustné tablety, které se po přidání do skimmeru nebo plováku postupně rozpouštějí. Pro pohodlnou a spolehlivou péči o vodu za normálních podmínek je velmi výhodné použití přípravků KOMBI tablety, které kromě dezinfekce zabezpečují základní ochranu proti výskytu řas a obsahují v sobě vločkovač k odstranění zákalu vody nebo Multi tablety 5v1, které kromě toho zajišťují ještě stabilizaci pH a projasnění vody.

Výskyt řas
Přítomnost řas v bazénu je velmi nežádoucí. Řasy mohou způsobovat zelené, hnědé nebo nažloutlé zabarvení bazénové vody, kluzké a mazlavé dno a stěny bazénů a nepříjemný zápach vody. Základní ochranu proti výskytu řas zajišťují algicidní složky obsažené v Kombi tabletách nebo Multi tabletách 5v1, při vyšším výskytu řas je účelné používat ještě přípravek Odstraňovač řas.

Zákal vody
Při výskytu zákalu vody v bazénu se pokusíme zjistit jeho příčinu. Například při vysokém pH může docházet k vysrážení mikroskopických částeček anorganických látek – v tomto případě pomůže úprava pH vody. Další zákaly mohou vznikat rozptýlením jemných mechanických nečistot nebo organických sloučenin – v tomto případě se doporučuje použití přípravku Vločkovač tekutý, který způsobí shluknutí nečistot ve formě vloček.

Zakalená, zapáchající voda, obsahující řasy
V případě silného znečištění vody v bazénu např. v důsledku vysoké teploty, vysokého počtu koupajících, bouřkového počasí apod. používáme pro rychlé vyčištění vody přípravek Chlor šok.

Péče o vodu v jezírku
Pět základních kroků pro skutečně čistou a kvalitní vodu v okrasných koupacích jezírkách. Celkem je v řadě PROJEZÍRKA® 5 výrobků. Jsou to: Algae Oxi, Čistič bio jezírek, Flokulant, pH MINUS, Sorbent CFH proti fosfátům.  Zcela zásadní výrobek pro jezírka, bez kterého se skutečně neobejdeme, je Čistič bio jezírek.

Zahájení sezóny jezírek. Jak vyčistit jezírko po zimě?
Jedním z nejdůležitějších kroků při péči o jezírko je důkladná jarní údržba. Pokud věnujeme jeho vyčištění po zimě dostatečnou pozornost, vyhneme se možným problémům s kvalitou vody v průběhu jarních a letních měsíců. Nejprve je nutné zbavit se větších nečistot.

Prevence a průběžná úprava vody
Přirozené biologické procesy, které vedou k optimální kvalitě vody, pomáhá nastavit biologický produkt čištič bio jezírek. Tento přípravek byl vyvinut kanadskou společností NVIRON Biosolutions Inc. ve spolupráci s českou společností Proxim s.r.o. ČISTIČ BIO JEZÍREK je vyváženou kombinací bakterií a enzymů, které velmi účinně a šetrně rozkládají nečistoty organického původu. Přípravek snižuje obsah živin pro růst řas, po jejich odumření slouží řasy jako potrava pro bakterie obsažené v přípravku. Tím se snižuje obsah usazenin organického původu na dně jezírka, projasňuje se voda a nastavuje se biologická rovnováha.

Úprava pH vody
Správné nastavení hodnoty pH vody v jezírku je nutnou podmínkou pro bezproblémovou údržbu vody v jezírku. Optimální hodnota pH vody v jezírku je v rozmezí 7,0–8,5. Hodnotu pH vody změříme vhodným testerem.

Prevence před výskytem řas
Jedním z nejčastějších problémů v okrasných a koupacích jezírkách je nadměrný výskyt řas, který je ve většině případů způsoben vysokým obsahem živin ve vodě, zejména fosforu. Ověřeným způsobem, jak snížit obsah fosforu ve vodě, je použití tekutého přípravku FLOKULANT. Ten může být použit z preventivních důvodů hned po napuštění jezírka nebo při pravidelné jarní údržbě jezírka. Velmi elegantní a moderní metodou průběžného odstraňování fosforu z jezírkové vody je použití SORBENTU CFH. Jsou to hnědé granule s vysokou schopností nevratně na sebe vázat fosfor obsažený ve vodě.

Redakce FFN

www.peceovodu.cz