Mladí lidé, kteří vyrůstali v dětských domovech převyšují několikanásobně celostátní průměr trestné činnosti ve své věkové kategorii. Zajímavé však je, že se jedná většinou o nenásilné trestné činy a průměrný věk prvního trestu je až kolem 22. roku. Z toho jasně vyplývá, že se ve většině případů tyto velké děti trestné činnosti dopouštějí až když selžou jiné možnosti seberealizace.
Každý, kdo na sebe přijme část zodpovědnosti za tyto děti, které neměly to štěstí vyrůstat v harmonické rodině, si právem zaslouží uznání společnosti.  Proto jsme se rozhodli každému podporovateli dítěte, který se zaváže k dlouhodobé finanční podpoře dítěte  udělit certifikát Zodpovědný člověk, které mu právem náleží.
Certifikáty jsou evidovány pod pořadovým číslem a budou zpětně uděleny i lidem, kteří již nějaké dítě podporují.

Facebook

Vladimír Hron patronem neziskové organizace Dejme dětem šanci
Vladimír Hron se stal po herečkách Lucii Benešové a Jitce Schneiderové dalším patronem neziskové organizace Dejme dětem šanci a slavnostně pokřtil certifikát Zodpovědný člověk. Komentoval tuto skutečnost těmito slovy: slovy: „Mým přáním je, aby byl zájem o podporu dětí takový, že se ty certifikáty nestačí tisknout! Již mnoho let spolupracuji s dětským domovem v mém rodném Mostě, tak vím velice dobře, jak je pro tyto mladé lidi strašně těžké se po odchodu z dětského domova orientovat v pro nás běžných, každodenních problémech. Postavit se na vlastní nohy bez rodinného zázemí či nějaké pomoci zvenčí je prakticky nemožné“.

Dejme dětem šanci o.s. je nezisková organizace, která nabízí komplexní pomoc dětem z dětských domovů na území České republiky zejména při jejich osamostatňování. Zároveň nabízí lidem možnost podpořit konkrétní dítě vyrůstající v dětském domově, které zájemce o podporu něčím zaujme a to takovou formou, která je pro něj po lidské i finanční stránce přijatelná.

V současné době má Dejme dětem šanci o.s navázánu spolupráci se šestnácti dětskými domovy v osmi krajích České republiky a ve svých projektech má zařazeno celkem 148 dětí.

Jarmila Štursová

www.dejmedetemsanci.cz

Fotogalerie k článku