První účinnou látku pro antibiotickou léčbu a možnost jejího využití objevil před 95 lety skotský vědec Alexander Fleming. Tento objev způsobil revoluci ve zdravotnictví a pomohl tak úspěšně léčit životy ohrožující bakteriální infekce. Nicméně, nesprávné nebo nadměrné používání antibiotické léčby může vést k antibiotické rezistenci, kdy její účinnost slábne nebo mizí. Vymizení nebo zásadní oslabení antibiotické léčby by představovalo vážné důsledky nejen pro naše zdraví, ale i zdraví dalších generací.

Facebook

Bakterie vs. viry
První věcí, kterou je třeba si uvědomit, je, jaký je původce onemocnění. Příčinou většiny infekčních onemocnění jsou bakterie nebo viry. „Viry a bakterie jsou dvě různé formy mikroorganismů, a proto vyžadují odlišný přístup k léčbě. Virus je nebuněčný mikroogranismus, který není schopen se sám rozmnožovat a musí napadnout buňky našeho těla. Jedná se o jakéhosi vnitrobuněčného parazita. S většinou virových onemocnění si poradí náš imunitní systém, v některých případech pomáhá speciální antivirotická léčba či očkování,“ vysvětluje PharmDr. Ivana Lánová. Mezi virové infekce patří například nachlazení, spalničky, chřipka, klíšťová encefalitida nebo covid-19.

Naproti tomu bakterie jsou jednobuněčné organismy, které jsou schopny se v příznivých podmínkách rychle rozmnožovat. Některé k životu potřebujeme, jsou pro nás prospěšné, jiné nám naopak mohou způsobit nemalé zdravotní potíže. „Nejběžnějšími bakteriálními infekcemi jsou angína, salmonelóza či zánět močových cest. Na léčbu těchto infekcí se nasazuje antibiotická léčba, která zabraňuje množení či růstu bakterií nebo bakterie přímo usmrcují. Ne vždy je nutné tuto léčbu na bakteriální onemocnění nasadit, s některými infekcemi si náš organismus dokáže poradit sám,“ říká Lánová.

Některé bakteriální infekce mohou způsobit závažná onemocnění. Ačkoliv lékaři přistupují k antibiotické léčbě velmi obezřetně, některá bakteriální onemocnění bez ní vyléčit nelze. „V tomto případě je velmi důležité antibiotickou léčbu nasadit v dostatečných dávkách a při jejím užívání dodržet předepsané intervaly mezi jednotlivými dávkami, které doporučil lékař. Jestliže dávku omylem vynecháte, vezměte si co nejrychleji další dávku a pokračujte dle předpisu,“ radí Lánová a dodává: „Někdy se stává, že se cítíme lépe a léčbu bychom rádi ukončili. Když to však sám lékař nedoporučí, je nutné léčbu řádně dokončit. Je to z toho důvodu, že některé bakterie i přes pocit zlepšení stavu mohou v těle stále přežívat, což by mohlo vést k tomu, že se infekce navrátí. Právě takto lze vybudovat i antibiotickou rezistenci.“

Problém jménem antibiotická rezistence
Antibiotická rezistence nastává, pokud se bakterie v průběhu času stávají odolnými a nereagují na léčbu, na kterou do té doby běžně reagovaly. „V důsledku antibiotické rezistence se antibiotická léčba stává neúčinnou a infekce je tak stále obtížnější nebo nemožné léčit,“ doplňuje Lánová. V rámci povědomí o antibiotické rezistenci a správném používání antibiotické léčby je důležité poukázat na iniciativu jako je Světový antibiotický týden. Cílem této aktivity Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí je upozornit na uvážlivé používání antibiotické léčby a na rizika spojená s jejím nevhodným užíváním. Nejnovější údaje totiž potvrzují, že v celé Evropské unii stoupá počet pacientů infikovaných rezistentními bakteriemi. Již nyní umírá v EU na bakteriální infekce, na které v současnosti dostupná léčba není účinná, asi 25 000 lidí[2] ročně. Správné a zodpovědné dodržování pravidel antibiotické léčby může tak pomoci zachovat její účinnost i pro příští generace.

REdakce FFN a www.benu.cz