Letošní setkání dětí počatých díky umělému oplodnění nabídlo rodičům a dětem zábavné dopoledne plné soutěží a her. Nechybělo hudební vystoupení oblíbeného dětského maskota Bobíka ani divadelní vystoupení v podání skupiny Myš a Maš. Letos dorazilo přes 500 dětí, čímž akce potvrdila svůj status největšího setkání dětí počatých díky asistované reprodukci v ČR a ve střední Evropě.
„Těší mě, že se potkáváme nejen v době, kdy s námi řešíte svůj zdravotní problém, ale že se díky těmto setkáním, můžeme vídat opakovaně a máme šanci vidět, jak vaše děti rostou. Je to pro mě i mé kolegy obrovským přínosem a motivací neustále zlepšovat naše služby a poskytovat ještě kvalitnější péči. Děkujeme vám za důvěru, kterou vkládáte do naší práce," řekl při zahájení ředitel kliniky ISCARE Tomáš Juříček.
Před zaplněným amfiteátrem vystoupil také primář Centra reprodukční medicíny MUDr. Jan Lacheta, který doplnil, jak důležité je poradit se o svých zdravotních problémech včas. Setkání rodičů a dětí ISCARE má kromě společenského významu za cíl také připomínat, že díky asistované reprodukci dnes na svět přichází každé desáté dítě v Česku. Lékaři z kliniky ISCARE jich za 27 let existence Centra reprodukční medicíny ISCARE, pomohli přivést na svět již bezmála 12 000.

Facebook

Socha od uměleckého kováře
Mezi tyto děti patří také umělecký kovář Richard Rulf se svou sestrou Violou. Jeho rodiče se před 22 lety rozhodli podstoupit umělé oplodnění právě v ISCARE. Díky lékařům se jim o pár měsíců později narodil syn Richard a o tři roky později také jeho sestra Viola. Oba sourozence pojí mimořádně blízký sourozenecký vztah. A protože se rodina Rulfových věnuje uměleckému oboru – kovářství, rozhodl se syn Richard příběh své rodiny zhmotnit do podoby sochy. Jde o ztvárnění rukou držících srdce, kterou doplňuje plaketa s nápisem „Děkuji za to, že jsem“.
„K myšlence zhotovit tuto sochu jsem se dostal díky rozhovoru s mými rodiči o tom, jak to bylo složité, než se nás dočkali a čím vším si prošli, než se jim to povedlo. Proto jsem chtěl jako svou maturitní práci vytvořit něco, co bude inspirováno mým životem a bude to ze mě. Zároveň jsem chtěl vytvořit jakýsi symbol pro páry, kterým se nedaří počít stejně jako kdysi mým rodičům, aby neztrácely víru v to, že je to možné,“ řekl autor sochy Richard Rulf.
Socha, kterou umělec věnoval klinice ISCARE, byla slavnostně odhalena právě v rámci Setkání rodičů a dětí ISCARE 2022, a nyní bude trvale umístěna v prostorách vstupní haly kliniky ISCARE.

Redakce FFN
www.iscare.cz