Česká republika patří mezi země, které na tyto změny zareagovaly nejlépe.
Vytipovali jsme pacienty, u kterých standardní léčba bohužel nefungovala. Máme velkou zkušenost s otevřenými mikrochirurgickými operaci mozkových cév. Nemocnice České Budějovice, a.s. je tak mezi prvními nemocnicemi v Evropě, které poskytují tento nový revoluční typ léčby. Náš tým recentně publikoval randomizovanou, bicentrickou studii v časopise s impakt faktorem 5,8. Práce prokázala, že u pacientů s mrtvicí, kde selhala tradiční léčba a kteří dostali tuto revoluční, mikrochirurgickou léčbu, došlo v 60 % případů ke zlepšení stavu pacienta až do jeho soběstačnosti,“ uvádí MUDr. Jiří Fiedler z českobudějovické nemocnice.

Facebook

Cévní mozková příhoda patří nejen k předním důvodům úmrtí, ale také k  invaliditě pacientů. Jde o ztrátu soběstačnosti a závislost na pomoci druhé osoby zejména z důvodu ztráty pohyblivosti a komunikačních dovedností.

Příčinou nejčastějšího typu cévní mozkové příhody je uzávěr přívodné mozkové tepny a tím přerušení dodávky okysličené krve do mozku, obdobně jako u srdečního infarktu.

Doposud jediným a nejúčinnějším způsobem léčby je zprůchodnění uzavřené tepny, a to co nejrychleji, jak je to možné. Tato stránka problematiky začíná již na straně Zdravotnické záchranné služby, která musí pacienta správně diagnostikovat a dopravit do adekvátní nemocnici,“ říká ředitel jihočeské záchranky MUDr. Marek Slabý. „V jižních Čechách jsme takto od roku 2018 transportovali přes 2000 pacientů ročně. V roce 2022 to už je nyní téměř 300 pacientů.

„Léčba cévní mozkové příhody zažila v posledních třech dekádách dvě výrazné revoluce,“ říká MUDr. Martin Roubec a pokračuje: „První z nich bylo podání léčivého přípravku do žíly. Tento lék napomáhá rozpuštění krevní sraženiny, jež vedla k uzávěru přívodné mozkové tepny. Druhou, tzv. mechanická trombektomie, což je zprůchodnění ucpané mozkové cévy pomocí zařízení, které je zavedeno vnitřkem tepenného řečiště přístupem přes tříslo. Obě metody se pak v závislosti na stavu pacienta vhodně kombinují. Druhá z metod, mechanická trombektomie, představuje jednu z nejúčinnějších léčebných metod v historii medicíny vůbec, s efektivitou více než dvakrát vyšší než např. léčba srdečního infarktu obdobnou technikou. Tato moderní léčba cévní mozkové příhody umožňuje návrat pacientů do normálního života u zhruba poloviny pacientů, které uzávěr mozkové tepny postihl.“

„Přes veškerý pokrok v léčbě cévní mozkové příhody zůstává však pět až deset procent pacientů, kde standardní léčba nefunguje. Šance těchto pacientů na rekonvalescenci, tedy návrat do běžného života je velmi nízká, zhruba deset procent. Na tyto pacienty jsme se zaměřili v naší bicentrické studii Center vysoce specializované cerebrovaskulární péče při FN Ostrava a Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče Nemocnice České Budějovice, a.s.,“ přibližuje novou metodu MUDr. Jiří Fiedler a dodává: „Během pěti let naše dvě centra léčila výše uvedenými metodami zhruba tisíc sto pacientů. U sedmačtyřiceti z nich došlo k selhání standardní terapie. Část z nich pak podstoupila akutní chirurgickou léčbu.“

„Naše výsledky ukázaly, že s chirurgií lze i po selhání standardní terapie dosáhnout po prodělání cévní mozkové příhody soběstačnosti až v šedesáti procentech případů. Data musí být dále ověřena větší multicentrickou randomizovanou studií, která je v současné době připravována,“ připomíná MUDr Fiedler.

Redakce FFN