Facebook

Zkrácení času potřebného k dosažení těhotenství přináší nová metoda neinvazivního preimplantačního genetického testování (niPGT), označovaná jako Ranking+. Dokáže určit embrya nejvhodnější pro transfer a díky tomu zvyšuje šance na úspěch při každém IVF cyklu. Navíc metoda umožňuje uskutečnit vyšetření embrya zcela neinvazivně, tedy bez biopsie. Jako první tuto metodu v České republice používají na pražské klinice IVF CUBE.

Bez biopsie
Pro získání genetického materiálu z embrya se běžně používá biopsie. Jejím prostřednictvím se získávají buňky potřebné k určení, zda je embryo vhodné pro transfer do dělohy. Nejnovější metoda Ranking+ ale dokáže stanovit tzv. implantační potenciál jednotlivých embryí neinvazivně. Pár podstupující IVF terapii tak bezpečně získá nejen informace o morfologii a dynamice vývoje embryí, ale také o tom, která jsou geneticky nejvhodnější pro transfer do dělohy, a tedy mají nejlepší předpoklady pro úspěch těhotenství. „Objev DNA v kultivačním médiu vedl k vývoji nových neinvazivních metod niPGT, při nichž biopsie není potřeba. Embryologové tak analyzují jen DNA izolovanou z buněk, které se samovolně uvolní do tzv. kultivačního média, tedy speciálního roztoku, v němž se embryo kultivuje,“ vysvětluje MUDr. Hana Višňová, vedoucí lékařka pražské kliniky IVF CUBE, a pokračuje: „Genetický test Ranking+ je vhodný zejména pro pacientky, u kterých očekáváme odběr více vajíček. Po genetické analýze embrya seřadíme do čtyř skupin od nejvhodnějších až po ta, jejichž implantační potenciál je nejnižší.“

Čím méně, tím lépe
Metoda Ranking+ se používá jako doplňková metoda u párů podstupujících IVF-ICSI s vlastními anebo darovanými vajíčky. Její přínos je hned
 několikanásobný. „Pomocí metody Ranking+ můžeme výrazně zkrátit čas potřebný pro otěhotnění a zároveň zvyšujeme šanci na úspěch u každého embryotransferu. Při transferech bez genetického vyšetření dosahujeme průměrné úspěšnosti, dle věku a anamnézy konkrétní pacientky, přibližně 50 %. Při použití Ranking+ se tato úspěšnost může přiblížit k 65 %,“ vysvětluje MUDr. Višňová a přidává i další argumenty: „Čím dříve se nám podaří dosáhnout těhotenství, tím nižší je psychická zátěž, kterou každá IVF terapie pro pár představuje. Pacientce šetříme také náklady a diskomfort spojený s cestováním a medikací, která je nutná pro přípravu sliznice před dalšími embryonsansfery.“
 

Redakce FFN