O tom už odborníci nemusí spekulovat. Příjem omega-3 nenasycených mastných kyselin lze totiž měřit. A stačí k tomu pouze kapka krve.

Index, podle něhož lze příjem omega-3 kyselin hodnotit, pomohl stanovit profesor William S. Harris ze Sanford School of Medicine. Ze studií zároveň vyplynulo, že omega-3 index slouží jako ukazatel rizika kardiovaskulárních chorob. Podobně jako dosud často zmiňovaný cholesterol.

Facebook

Na nedostatečný příjem omega-3 poukazují vědecké výzkumy často. Jako ideální zdroj proto odborníci doporučují konzumaci rybího oleje z tučných mořských ryb. Těch ale konzumují Češi velmi málo. Zřejmě i proto figurují vysoko v žebříčku zemí s častým výskytem kardiovaskulárních chorob.

Mezi rizikové faktory v případě srdečních onemocnění patří podle National Heart, Lung & Blood Institute v National Institutes of Health (NIH) například diabetes, kouření, nadváha či vysoký krevní tlak. Jeden aspekt však na seznamu dosud chyběl, a to omega-3 index. 

„Omega-3 index splňuje řadu požadavků z hlediska rizikových faktorů, včetně konzistentních epidemiologických důkazů i věrohodného mechanismu účinku. Nejdůležitější jsou však důkazy, podle nichž lze zvyšováním hladiny omega-3 kyselin snížit rizika srdečních příhod. Jinými slovy, mohlo by to být stejně důležité, ne-li důležitější než hladina cholesterolu,“ tvrdí profesor William S. Harris.

Indexový test je jednoduše měřítkem množství EPA a DHA v krvi, konkrétně membrán červených krvinek. Například pokud máte 64 mastných kyselin v buněčné membráně a 3 jsou kyseliny EPA a DHA, pak byste měli omega-3 index 4,6 %.

Omega-3 index test je udáván v procentech. Co to přesně znamená? Hodnota omega-3 indexu přesahující 8 % je nejnižší riziková zóna. Většina spotřebitelů se však pohybuje kolem 6 % nebo méně. Kupříkladu v USA nepřesáhne u většiny lidí hodnota 4 %, tudíž jsou vystaveni nejvyššímu riziku. Být v zóně s nízkou hodnotou znamená až o 90 % vyšší riziko náhlé srdeční smrti.

Rizikové zóny omega-3 indexu jsou:

  • Vysoké riziko < 4 %
  • Střední riziko 4–8 %
  • Nízké riziko > 8 %

Většina lidí však není obeznámena s testem omega-3 indexu, který je prozatím dostupný v USA, přičemž v České republice se s jeho distribucí počítá do budoucna. Ve skutečnosti mnozí ani nevědí o zdravotních rizicích spojených s nízkými hladinami omega-3. A pro ty, kteří chápou, co to znamená, může vyvstat řada nejasností.

„Omega-3 mastné kyseliny z mořských ryb EPA a DHA působí protizánětlivě a snižují riziko srdečně-cévních onemocnění, například snižují rizika srdečních arytmií, vyššího krevního tlaku nebo trombotických komplikací, a druhým působením je vliv na mozek a jeho fungování zejména u dětí a seniorů. Zde tyto tuky velmi výrazně zlepšují tzv. kognitivní schopnosti, tedy schopnosti učit se a zapamatovat si. Bohužel konzumace v České republice je na úrovni asi jedné pětiny průměru v Evropě a velmi zaostává i za výživovými doporučeními přímo pro českou populaci. Proto bychom měli nejen konzumaci tučných mořských ryb zvýšit, ale toto navýšení příjmu omega-3 mastných kyselin z mořských ryb podpořit i pravidelnou konzumací přímo rybího oleje, zejména ve výše zmíněných skupinách obyvatelstva, které z příjmu těchto mastných kyselin mají nejvyšší profit,“ dodává výzkumný pracovník IKEM a odborník na výživu RNDr. Pavel Suchánek.

Redakce FFN