Dech patří k základním životním funkcím a díky vdechovanému vzduchu probíhají v  buňkách  lidského těla základní životní funkce. Kvalita správného stereotypu dechu pozitivně ovlivňuje váš organismus, ale dokáže ho také zklidnit, harmonizovat a uvolnit napětí v zádech.Všeobecně je známo, že dechová cvičení napomáhají odstraňovat bolesti páteře, uvolňují nesprávné postavení žeber, rovnají kulatá záda a výtečně korigují postavení hrudní páteře, pánve a rozšiřují linii ramen. Je to rovněž také vynikající prostředek k usměrnění stresu.

Facebook

Jak tedy správně dýchat? Máme pro vás návod, který vás to naučí
Pro každého z nás je normální vnímat dech jako plynulý, zároveň neslyšný. Nádech i výdech má souvisle navazovat. Pro začátečníky při uvědomování si správného stereotypu dechu je třeba dát pozor na to, aby se nadechovali nosem a vydechovali ústy. Nikdy při nácviku dechu nevydechujte s příliš otevřenými ústy. Dochází tím totiž k vyloučení funkce břišních svalů, které chceme správným dechem naopak posílit. Jako první je na místě začít uvědomovat si dechové funkce břišní. Poté můžete přistoupit k dalším dokonalým krokům k zacílení konkrétních partií při dýchání. Jakmile natrénujete dýchání do břicha v leže, postupně se propracujete  k takto zautomatizovanému dechu v sedě, stoji, chůzi a při jakýchkoliv denních činnostech.

  • lehněte si na záda, pokrčte kolena a chodidla opřete o podložku. Nikdy nezvedejte palce u nohou
  • propleťte prsty u rukou a položte je s vyvinutím mírné síly na dolní část břicha
  • nyní se pomalu nadechujte nosem právě do rukou a současně povolujte sílu rukou (břišní stěna se vyklene)
  • po maximálním nádechu do břicha začněte vydechovat ústy. Břišní stěna klesá a současně opět začněte vyvíjet lehký tlak rukou směrem na břicho
  • opakujte 8 x

Mgr. Jitka Hipčová, fyzioterapeutka

www.skolazdravazada.cz

https://www.facebook.com/skolazdravazada