Zmíněné instituce tvoří jeden kulturní celek s bohatou historií, který stojí za rodinnou návštěvu. Sbírky muzea a galerie dokumentují historický vývoj Hořicka od jeho počátků po současnost. Připravili jsme pro vás otázky týkající se Hořic. Správné odpovědi budou oceněny volným vstupem do všech uvedených objektů. Vstupenka zahrnuje  rodinné vstupné.

Městské muzeum a galerie Hořice
Mimořádnou putovní výstavu Fenomén Igráček tady můžete navštívit do soboty 30. května. Kromě ní je tu k vidění stálá expozice věnovaná počátkům historie regionu, místní kamenosochařské tradici, ale také těžbě a zpracování pískovce. Ke zhlédnutí jsou mj. archeologické nálezy a nově zrestaurované obrazy a sochy z muzejních sbírek.

Otázka: Podle kterého českého spisovatele, milovníka pravěku a dalších dějinných období, se jmenuje muzejní výstavní síň? Malá nápověda: Autor je rodákem z Ostroměře.

Dominanta hořického Chlumu a turistická rozhledna Masarykova věž samostatnosti
Jedním z nejnavštěvovanějších míst v Hořicích je právě tento památník Masarykova věž samostatnosti věnovaný obětem obou světových válek. Postavena byla v letech 1925 až 1938 stavitelem Jindřichem Malinou podle plánů architekta Františka Blažka. V roce 1926 poklepal na základní kámen prezident T. G. Masaryk, po němž byla věž pojmenována. V jejím přízemí jsou ve dvou křídlech umístěny stálé expozice sbírek Městského muzea a galerie Hořice. V západním křídle se nachází pietní síň se jmény padlých v první a ve druhé světové válce. Východní křídlo vypovídá o historii stavby věže a odbojového hnutí. Z jejího vyhlídkového ochozu pak můžete mj. obdivovat Hořice, Jičín, ale také Zvičinu nebo Lázně Bělohrad.

Otázka: Jak vysoká měla být věž podle původního plánu?

Zastávka v areálu hořického zámku v muzeu Czech Road Racingu
Návštěva hořického Muzea Czech Road Racingu v místním zámku je dobrou volbou pro fanoušky motocyklového sportu. Výstavu motocyklů společně s tradicí závodění na místním tzv. přírodním okruhu prezentuje muzeum již třetím rokem. Letošní výstava Nesmrtelný dvoutakt na závodních tratích vás přivítá v závěru května nejpozději však na začátku června. Budete se moci projít historií motocyklových závodů v Hořicích počínaje rokem 1902 po současnost. Vystaveny budou dva originální motocykly Laurin & Klement. Své stroje na výstavu ke shlédnutí zapůjčí i nejlepší čeští silniční motocykloví závodníci.

Otázka: Jak se jmenuje slavný závod, který nese v názvu slovo zatáčka?

Odpovědi posílejte na adresu redakce@familyfreshnews.cz do 1.6.2020. Tři vylosovaní výherci získají rodinnou vstupenku do Muzea v Hořicích.

Správné odpovědi:
1. Eduard Štorch
2. 40 m
3. 300 zatáček Gustava Havla

Výherci : Věra Weberová, Kladno, Ladislav Novotný, Lázně Bohdaneč, Jan Cestr, Malé Žernoseky.