Historie dnes již tradičních obchodů s rodinnou atmosférou sahá až do poloviny 19. století, kdy byl založen Pražský potravní a spořitelní spolek. Jednalo se o vůbec první moderní družstvo na území dnešní České republiky. Vznik družstevnictví úzce souvisel s rozvojem kapitalistických výrobních vztahů a s rozvojem tržního hospodářství. To na jedné straně vedlo k růstu produkce, na straně druhé způsobovalo, že "chudí se stávali ještě chudšími". Právě družstva, založená převážně dělníky a rolníky za účelem společného hospodaření, dávala v nelehkých dobách jistotu spravedlivých cen a dostupnosti zboží.

V družstvu COOP vznikly jedny z prvních privátních výrobků vůbec. Družstvo nabízelo vlastní značky pod názvem COOP nebo Cooperator již v roce 1930. COOP jako tradiční český podnik dlouhodobě podporuje regionální výrobce a české produkty. Zakládá si na kvalitě, na ochotném personálu a aby se zákazník při nákupu cítil příjemně.

Otázka:
V prodejnách skupiny COOP najdete privátní výrobky označené logem RANKO, o jakou skupinu výrobků
se jedná?

  1. mléčné výrobky
  2. cukrovinky
  3. kosmetické výrobky

Správná odpově´d: a. mléčné výrobky.

Balíčky posíláme: Anně Křivonoskové, Pavlu Hruškovi a Jiřímu Nekonenčnému.