Díky speciálně vytvořené digitální platformě se veterinářům razantně snižuje administrativa, vyřízení pojistné události proběhne kompletně online a platba za provedené zákroky se odesílá přímo na účet veterináře obvykle do 24 hodin.

Facebook

„Na českém trhu jsme se za necelé dva roky od založení již stali předním hráčem v oblasti online pojištění zvířat a vstup na slovenský trh je tak pro nás přirozeným dalším krokem. Reagujeme také na pozitivní podněty slovenských veterinářů, kteří se na nás často obrací, protože slyšeli, jak jsme skvělí a jak to funguje v ČR. Veterináři jsou nadšeni a také dostáváme mnoho zpráv od slovenských majitelů domácích mazlíčků, abychom začali poskytovat naše pojištění také na Slovensku. Plně digitalizovaná zkušenost u našich klientů láme formu tradičních poskytovatelů pojištění,“ říká Derek Cummins, spoluautor pojištění PetExpert. „Lidem se líbí, že nejsme tradiční pojišťovna, ale že vytváříme most mezi komunitou majitelů zvířat, veterináři a finančním sektorem, kam pojištění spadá. To, co táhne nejvíce klienty k našemu pojištění, je okamžité vyřízení pojistné události veterinářem bez nutnosti jakýchkoli formulářů a administrativy,“ dodává.

„Jsem přesvědčen, že online pojištění psů a koček, které jejich majitelům kryje nečekané výdaje související s často nákladnou veterinární péčí, je něčím, co zatím na Slovensku chybí, a věřím, že o něj bude mezi slovenskými zákazníky zájem,“ doplňuje Jan Moravec, spoluautor pojištění PetExpert a dodává: „Kromě Slovenska se díváme také na další trhy s podobným způsobem fungování pojištění a už jsme v kontaktu i s některými západoevropskými zeměmi, pro které je zajímavá hlavně automatizace s využitím nástrojů umělé inteligence, kterou do odvětví pojištění přinášíme. Ta je aktuálně – z hlediska rychlosti likvidace a vyřízení platby za pojistnou událost – na absolutní světové špičce. Vše je bezpapírové, bez nutnosti podpisu, online a velmi jednoduché.“

Pojištění PetExpert spolupracuje s více než 450 veterináři z celé ČR, což představuje asi osmdesát procent veterinárních klinik u nás, které má smluvně pokryté. Jde o jediné pojištění zvířat, které je kompletně online a které hradí pojistné plnění přímo smluvnímu veterináři v řádu minut. „Naši smluvní veterináři oceňují, že fungujeme kompletně digitálně, bez papírování a formulářů, bez zatěžující administrativy pro veterináře i klienta, s nejvyššími limity plnění, nejméně výlukami na trhu a nejnižší vstupní barierou pro vstup do pojištění. Díky tomu mohou veterinární lékaři poskytovat svým klientům a jejich čtyřnohým miláčkům opravdu maximální péči s využitím nejmodernějších veterinárních technik, postupů a metod léčby,“ dodává Derek Cummins.

Pojištění psů a koček PetExpert se od tradičních pojistných produktů liší tím, že je bez formulářů a administrativy a má výrazně vyšší limity plnění. Díky speciálně vytvořené online platformě, ke které jsou připojení spolupracující veterináři proběhne vyřízení pojistné událostí veterinářem během pár vteřin kompletně online a platba za provedené zákroky se odesílá přímo na účet veterináře nejpozději do 24 hodin, nejčastěji však do jedné hodiny. Maximální limit pojistného plnění na léčbu úrazu či nemoci činí v ČR 120 000 korun ročně.

Spoluúčast je u všech variant pojištění stejná ve výši 10 %, zbývajících 90 % nákladů veterinární péče zaplatí PetExpert přímo veterináři na účet. Pojištění lze sjednat pro psy a kočky starší osmi týdnů a nejpozději lze vstoupit do pojištění ve věku 10 let u malých plemen psů, 8 let u středních a všech koček a 6 let u velkých plemen psů. Pojištění platí po celý život psů a koček. Zvíře musí být označeno registrovaným mikročipem. Kromě pojištění veterinárního ošetření je součástí i pojištění smrti zvířete, nákladů na péči o zvíře v případě hospitalizace majitele, pojištění ztráty či odcizení zvířete a náhrady nákladů na jeho nalezení.

Redakce FFN

 www.petexpert.cz