„Současná situace představuje pro řadu lidí enormní psychickou zátěž.
Ať již jde o ty, kteří se bojí nákazy, jsou nemocní či mají někoho takového mezi nejbližšími. Nebo o lékaře, sociální pracovníky, odborníky v laboratořích, v záchranných službách apod. Těm všem chceme touto cestou alespoň nějak pomoci,“
prohlásil autor projektu, psychoterapeut Pavel Pařízek.
Do projektu se zapojili jak zkušení profesionálové, tak napříkla studenti, tvůrci webových stránek a další profesionálové i amatéři. Všichni bez nároku na jakoukoliv odměnu.

Facebook

Konzultace a supervize telefonicky, po skype, e-mailem
„Je normální, že se někteří lidé bojí. Nebo že jim současná mimořádná situace zasahuje do jejich vztahů, financí apod. Je to pochopitelné a je lepší si říct o nějakou pomoc, než to v sobě dusit. Může jít o jednorázovou intervenci nebo opakovanou konzultaci. Profesionálům, kteří toho – lidově řečeno - mají plné zuby, nabízíme tzv. supervizi,“ dodal Pavel Pařízek.
Na webu www.delamcomuzu.cz lidé najdou kontakty na osoby různých
tzv. pomáhajících profesí. Psychology, psychoterapeuty či studenty těchto oborů. Do sekcí pro občany i pro profesionály jsou vždy zařazeni lidé s odpovídající kvalifikací.
Projekt probíhá ve spolupráci s Českou asociací pro psychoterapii. Má omezenou dobu trvání. Jakmile epidemie koronaviru oslabí či pomine, rozhodnou jeho autoři o ukončení. Nespotřebované peníze, které vyberou na provoz webu od eventuálních dárců, se zavazují převést na charitativní účely.

Redakce FFN

www.delamcomuzu.cz