Približne 70% voľne prístupných verejných priestranstiev osady bude pokrytých bezdrôtovým internetom prostredníctvom WiFi signálu najneskôr do konca marca tohto roku. Bezplatný internet bude môcť využívať každý, súčasťou pripojenia k WiFi však bude ochrana proti zneužívaniu formou sťahovania dát s veľkým objemom a nevhodným obsahom. WiFi zóna zadarmo bude prínosom hlavne pre zahraničných návštevníkov, pretože ceny dátových prenosov v roamingu neumožňujú všetkým podeliť sa o svoje zážitky z Vlkolínca okamžite.

Facebook

Osada Vlkolínec je mestskou časťou Ružomberka
Do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO bola zapísaná v roku 1993. V súčasnosti v nej trvalo žije 25 obyvateľov. Čoskoro sa v nej začne výstavba Domu UNESCO, ako aj pomerne rozsiahla úprava križovatky pod Vlkolíncom.
Vlkolínec je jedinou obcou na Slovensku, ktorá nie je narušená novou výstavbou a predstavuje unikátny urbanistický celok pôvodných ľudových stavieb. Je typickým príkladom dvojradovej ulicovky s dlhými dvormi. Osada sa približne v strede rozdeľuje na dve ulice. Jedna z nich vedie k barokovo-klasicistickému rímskokatolíckemu Kostolu Navštívenia Panny Márie z roku 1875, druhá smeruje strmším terénom pod úpätie vrchu Sidorovo (1 099 m).
V strede osady stoja dva najčastejšie fotografované objekty Vlkolínca – zrubová dvojpodlažná zvonica z roku 1770 stojaca na kamennom podstavci a zrubová studňa z roku 1860. K chráneným objektom osady patrí 45 dreveníc s hospodárskymi dvormi z 18. storočia. Jedinečným bol spôsob ich úpravy. Dvakrát ročne ich pretierali modrou, ružovou a bielou vápnovou farbou.
Vlkolínec je súčasťou Národného parku Veľká Fatra. Prechádza ním cyklistická trasa a majitelia viacerých dreveníc poskytujú možnosť ubytovania.

http://www.vlkolinec.sk/vsk/aktuality/oznamy/tlacova-sprava-mesto-spusti-vo-vlkolinci-bezplatnu-wifi-zonu