Priblíži návštevníkom dejiny kaviarenského života, dozvieme sa, kde vznikla najstaršia kaviareň a ako vyzerala kultúra pitia kávy v druhej polovici 20. storočia.
Ako prví Česi sa s kávou zoznámili na konci 16. storočia Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic a Heřman Černín z Chudenic. Ochutnali ju počas svojich ciest, avšak do širšieho povedomia sa v Česku dostala až o 100 rokov neskôr. Kávičku si vtedy dopriavala len úzka skupina ľudí v šľachtických salónoch a neskôr v kaviarňach.
Káve sa masovejšie v našich krajinách začalo dariť až v 20. storočí, v období prvej republiky, kedy kaviarne predstavovali jeden zo symbolov nového životného štýlu. Úpadok kaviarenského života priniesla 2. svetová vojna, kedy boli namiesto kvalitnej kávy dostupné len náhrady ako cigorka či melta a neskôr populárny „český turek“.

Facebook

Budatínsky hrad leží na sútoku riek Váh a Kysuca v meste Žilina
Počiatky stavby kamenného hradu siahajú do druhej polovice 13. storočia. Jeho najväčšou a zároveň najstaršou časťou je mohutná štvorpodlažná valcovitá románska veža so stavebnými prvkami ranej gotiky, ktorú neskôr renesančne upravili. S obdobím vlády najznámejšieho rodu Szunyoghovcov je spojená povesť o krásnej Kataríne, ktorá bola na príkaz svojho otca - zámockého pána - v zámku zaživa zamurovaná.  Posledným panovníckym rodom boli Csákyovci, ktorí ho v rokoch 1922 a 1923 zrekonštruovali.  
Zaujímavý je aj park v okolí hradu, ktorý končí pri sútoku Váhu a Kysuce. Pôvodne anglický park založili pravdepodobne v 18. storočí. Rastú tu niektoré exotické dreviny, napríklad platany. Park v roku 2010 prešiel komplexnou rekonštrukciou.  

http://www.muzeum.sk/?obj=muzeum&ix=pvm