Výsledkem vývoje hormonální antikoncepce v posledních padesáti letech bylo snížení množství podávaných hormonů (především estrogenu) a zavedení nových progestinů s přidanou hodnotou. Nejnověji se vývoj zaměřuje také na dávkovací režimy, které ženám přinášejí nové benefity. Díky novým režimům dávkování je zajištěna co nejstabilnější hladina hormonů a následky hormonálních výkyvů jsou výrazně zmírněny.

Facebook

21/7 režim
Až dosud bylo klasické dávkovací schéma u většiny antikoncepčních přípravků 21/7 (21 aktivních pilulek a 7 dní pauzy nebo užívání neaktivních pilulek). Toto schéma bylo zvoleno na základě historických zvyklostí, protože napodobuje přirozený menstruační cyklus a umožňuje ženě krvácet během 7denní pauzy. Navíc, ženy považovaly (až do objevení spolehlivých těhotenských testů) za spolehlivý důkaz toho, že nejsou těhotné, právě objevení se menstruačního krvácení v této 7denní pauze.
Režimu 21/7 se u antikoncepčních pilulek využívá už několik desítek let. Nicméně v souvislosti s neustále se snižující dávkou hormonů v pilulkách se v posledních letech stále častěji diskutuje problematika kolísání hladin pohlavních hormonů v období 7denní pauzy, které s sebou přináší výskyt nepříjemných menstruačních potíží (např. otoky, nadýmání, bolesti prsou). Aby tedy i přípravky s velmi nízkou dávkou hormonů poskytovaly co nejstabilnější hladiny hormonů a zamezily tak vzniku menstruačních potíží pramenících z kolísání hladin hormonů, byl navržen nový režim užívání 24/4.

24/4 režim
Benefit:
zkrácený hormon-free interval
Díky příznivým výsledkům klinických studií, které porovnaly zařazení nejmodernějšího progestinu-drospirenonu do nového dávkovacího schématu kombinované hormonální antikoncepce 24/4 (24 aktivních pilulek, 4 neaktivní pilulky), s klasickým (21/7), mají více než rok ženy k dispozici pilulky s režimem 24/4. Tento režim ve spojení s drospirenonem (hormonální antikoncepce Yaz) přináší uživatelkám řadu výhod. Jedná se o režim dávkování: 24 aktivních pilulek obsahujících 20 µg ethinylestradiolu (estrogenu) a 3 mg drospirenonu (progestinu), po nichž následuje 4denní interval užívání neaktivních pilulek (tzv. „hormone-free“ interval). Zkrácení „hormone-free“ intervalu o 3 dny oproti klasickému režimu přináší především mírnější kolísání hladin hormonů v organizmu, které je běžně pozorováno během klasické 7denní pauzy.
Toto kolísání může vyvolat určité nepříjemné „příznaky z vysazení“, např. nevolnost, nadýmání a otoky (trápí 58 % žen), napětí a citlivost prsou (u 38 % žen), změny nálady, bolesti hlavy a břicha (70 % žen). Pro své potíže je 69 % žen nuceno užívat v tomto období léky proti bolesti. Tyto obtěžující příznaky vedou ve velké míře k tomu, že uživatelky přeruší nebo dokonce ukončí užívání hormonální antikoncepce, a vystaví se tak riziku nechtěného těhotenství.
Režimu 24/4 se využívá také u antikoncepce (např. Mirelle), která je určena především ženám starším 40 let. Obsahuje nejnižší dávky hormonů, které odpovídají odborným doporučením pro tuto věkovou skupinu žen. Režim 24/4 byl u této antikoncepce zvolen proto, aby byla zajištěna stejná antikoncepční spolehlivost a dobrá kontrola cyklu, jako je tomu u jiných kombinovaných pilulek obsahujících vyšší dávky hormonů.
Protože většina žen už po 40. roce života neplánuje mít děti, mohlo by se zdát užívání antikoncepčních pilulek v tomto věku zbytečné. Opak je pravdou – užívání pilulek po 40. roce života zajišťuje, kromě svého antikoncepčního účinku, stabilní hladiny pohlavních hormonů, které ženu do značné míry chrání před prvními příznaky klimakteria, jako jsou návaly horka, bolesti hlavy, nepravidelná a silná menstruace.     

Harmonický režim
Benefit:
nejnižší možné dávky hormonů v harmonii s ženským tělem
Harmonický režim přinesla uživatelkám antikoncepce s přirozeným estrogenem (Qlaira), které je tento režim vlastní. Antikoncepce obsahuje estradiol valerát, jenž se v organizmu mění na přirozený estrogen (estradiol), tedy ten, který se normálně tvoří v ženském těle (ve vaječnících). Tento přirozený estrogen se od ethinylestradiolu, který se v ženském těle netvoří, liší v několika ohledech – rychle se vstřebává, metabolizuje a z organizmu se rychleji odbourává, méně zatěžuje metabolizmus jater a méně podporuje v játrech tvorbu bílkovin, které se podílí na řadě důležitých pochodů v těle, včetně např. srážení krve.

Qlaira vyniká mezi ostatními přípravky svým harmonickým složením
To ženám poskytuje nejnižší možné dávky hormonů potřebné pro udržení výborné antikoncepční spolehlivosti a kontrolu cyklu. Během celého cyklu postupně klesají dávky estradiolu a stoupají dávky dienogestu (moderní progestin, který vykazuje velmi dobrý účinek na sliznici dělohy a tedy výbornou kontrolu cyklu). Každé platíčko obsahuje 28 pilulek, z toho 26 pilulek poskytuje různé dávky buď samotného estradiolu nebo jeho kombinace s dienogestem a 2 pilulky obsahují placebo. Žena tedy užívá během 28 dní cyklu každý den 1 pilulku a mezi platíčky nedělá pauzu. V průběhu celého užívání udržuje harmonický režim hladiny estradiolu v  normálních – pro ženské tělo přirozených – hodnotách. To může ženám přinést méně nežádoucích účinků vyplývajících z kolísání hladin estradiolu (např. bolesti hlavy, prsou, poruchy nálady).

Dlouhé cykly
Benefit
: stabilní hladiny hormonů, odstranění příznaků z vysazení, odstranění menstruačního krvácení.
Užívání antikoncepce v dlouhých cyklech znamená, že se antikoncepční pilulky s účinnou látkou užívají 28 dní po sobě, tedy bez sedmidenní přestávky nebo bez užívání placebo tablet. Díky dlouhým cyklům se u uživatelek nedostavuje menstruační krvácení a také nedochází ke kolísání hladin hormonů. Výhodou dlouhých cyklů je odstranění všech potíží souvisejících s menstruačním krvácením (premenstruační syndrom, bolesti břicha apod.)
Užívání antikoncepčních pilulek v dlouhých cyklech snižuje také riziko anemie. Často si ženy kladou otázku, zda nevadí tělu, že žena nekrvácí, neboť se domnívají, že se menstruací organismus ženy čistí. Tyto domněnky jsou naprosto nepravdivé. Pravěké ženy nemenstruovaly – pořád byly těhotné nebo kojily. Pravidelné menstruační cykly jsou až civilizační úkaz. Nemají žádné zdravotní výhody, menstruační krvácení pouze odebírá organismu železo. V dlouhých cyklech se mohou užívat pouze tzv. jednofázové pilulky, tj. takové, které mají všechny tablety stejného složení.

Jarmila Štursová

Zdroj: TK s gynekoložkou, MUDr. Dagmar Makalovou

 

Fotogalerie k článku