Endometrióza je obvykle definovaná jako přítomnost funkčních žlázek, vyskytujících se normálně v dutině děložní, mimo jejich obvyklou lokalizaci v děložní dutině. Mimo děložní dutinu se žlázky dostanou především při menstruaci a mohou se usídlit v oblasti malé pánve. Jiná teorie předpokládá odlišný vznik.
Na základě hormonálních vlivů, toxických vlivů prostředí a dalších, se buňky v dutině břišní přeměňují právě v ložiska endometriózy. V současnosti převažují důkazy, že se jedná o multifaktoriální onemocnění ovlivněné genetickými, hormonálními, imunologickými a anatomickými faktory.

Facebook

Onemocnění může zmizet nebo naopak vstoupit do závažné formy
Je pravděpodobné, že se endometrióza může prezentovat dvěma různými typy onemocnění. Může být přechodným jevem, který se objeví v průběhu plodného období ženy a spontánně zanikne, nebo se projeví progresí do závažných forem tzv. hluboké endometriózy s  typickou symptomatologií (až v 65 %). Přestože je endometrióza jedním z nejčastějších ženských onemocnění, není dosud známá přesná etiologie jejího vzniku.

Charakteristické příznaky
Předně je to bolestivá menstruace, bolesti při styku, pánevní bolesti chronického charakteru a dokonce poruchy plodnosti. Z mnoha studií je jasné, že postižených žen v populaci přibývá. O situaci v ČR přesné údaje nemáme, ale například v sousedním Německu se odhaduje ročně 40 000 nových pacientek s endometriózou. Je také evidentní, jaké problémy tato nemoc přináší jak v medicínské, tak v socioekonomické oblasti.

Nemoc s řadou neznámých
Dodnes není známo, proč endometrióza postihuje některé ženy a jiné ne. Vyskytuje se především v období reprodukčního věku, ale byl popsán i výskyt v období před první menstruací a také po poslední menstruaci v tzv. menopauze. Nejmladší pacientce s endometriózou bylo 10,5 roku, nejstarší potom 78 roků. Endometrióza byla zjištěna ve všech tkáních lidského těla mimo srdce a slezinu. V současné literatuře se výskyt endometriózy u žen v různé formě odhaduje mezi 1 − 53 %. Náhodný výskyt při podvazu vejcovodů, tzv. sterilizaci, byl kolem 22 %. Naproti tomu je prevalence u žen s diagnózou sterility nebo pánevní bolesti v některých studiích až 60 %. Tento výskyt se označuje jako tzv. „chirurgická prevalence“.

Zájem o endometriózu
V posledních 20 letech jsme svědky nebývalého zájmu o endometriózu. Přesto jak vědecké, tak i klinické poznatky vedou  mnohdy k protichůdným názorům a nejasnostem ve vzniku, při její diagnostice a především při léčbě endometriózy. Endometrióza je kvůli svému chování přirovnávaná k malignímu onemocnění. Protože se ale v organismu chová jinak, řadíme ji mezi nezhoubná ženská onemocnění. 

Bezpečná a účinná léčba pro pacientky s endometriózou
Léčba endometriózy je dvojího typu, pomocí medikamentózních preparátů anebo chirurgická. Obě metody se mohou i vzájemně doplňovat. Principem je odstranění ložisek endometriózy, nebo zábrana jejich růstu. Cílem léčby je obnovení plodnosti, snížení bolestivých příznaků a zvýšení kvality života. Pacientka s příznaky endometriózy by se vždy měla obrátit na svého ošetřujícího gynekologa.

Analgetika slouží pouze k léčbě příznaků endometriózy
Základní onemocnění ovlivňují příznivě hormonální přípravky, které se podávají obvykle ve formě injekcí nebo tablet. Jednotlivé hormonální přípravky se liší nejen cestou podání, ale také svou účinností a výskytem nežádoucích účinků. Od letošního roku je na trhu k dispozici účinný přípravek k léčbě endometriózy, který je podáván perorálně (ústy), má příznivý bezpečnostní profil a je vhodný i k dlouhodobé léčbě endometriózy.

Jarmila Štursová

Zdroj: TK s gynekologem, doc. MUDr. Eduardem Kučerou

Zítra si můžete přečíst příběh paní Jiřiny, která endometriózou onemocněla.