Jedná se o jedno z nejčastějších gynekologických onemocnění, pro které je charakteristický především pro reprodukční období života ženy s vrcholem kolem čtyřiceti let. Především po menopauze pak výskyt onemocnění klesá. Z mnoha studií je jasné, že postižených žen v populaci přibývá. Navíc přibývá i onemocnění u mladých žen kolem 20. roku života.

Facebook

Jak endometrióza vzniká
Přestože je endometrióza jedním z nejčastějších ženských onemocnění, není dosud známá přesná etiologie jejího vzniku. Dodnes není známo, proč endometrióza postihuje některé ženy, a jiné zůstávají touto nemocí nepostižené.
Mimo děložní dutinu se žlázky z děložní sliznice dostanou především při menstruaci a mohou se usídlit v oblasti malé pánve. Jiná teorie předpokládá odlišný vznik. Na základě hormonálních vlivů, toxických vlivů prostředí a dalších, se buňky v dutině břišní přeměňují právě v ložiska endometriózy. V současnosti převažují důkazy, že se jedná
o multifaktoriální onemocnění ovlivněné genetickými, hormonálními, imunologickými a anatomickými faktory.

Onemocnění může samo zmizet nebo naopak vstoupit do závažné formy
Je velmi pravděpodobné, že se endometrióza může prezentovat dvěma různými typy onemocnění. Může být přechodným jevem, který se objeví v průběhu plodného období ženy a spontánně zanikne, nebo se projeví progresí do závažných forem tzv. hluboké endometriózy s typickými závažnými příznaky (bolesti, neplodnost, krvácení z konečníku aj.).
Ženy s endometriózou trpí charakteristickými příznaky – bolestivou menstruací, bolestmi při styku, pánevní bolestí chronického charakteru a poruchami plodnosti.

Nemoc s řadou neznámých
V posledních dvaceti letech jsme svědky nebývalého zájmu o endometriózu. Přesto jak vědecké, tak i klinické poznatky vedou  mnohdy k protichůdným názorům a nejasnostem o jejím vzniku, při její diagnostice a především při léčbě endometriózy. Endometrióza je kvůli svému chování přirovnávaná k malignímu onemocnění. Protože se ale v organismu chová jinak, řadíme ji mezi nezhoubná ženská onemocnění.  

Bezpečná a účinná léčba pro pacientky s endometriózou
Pacientka s příznaky endometriózy by se vždy měla obrátit na svého ošetřujícího gynekologa. Léčba endometriózy je dvojího typu, pomocí medikamentózních přípravků anebo chirurgická. Obě metody se mohou i vzájemně doplňovat. Principem medikamentózní léčby je zábrana růstu ložisek. Principem chirurgické léčby je odstranění ložisek endometriózy. Cílem léčby je obnovení plodnosti, snížení bolestivých příznaků a zvýšení kvality života.

Nevýhodou medikamentózní formy léčby je častý výskyt recidiv onemocnění po ukončení léčby
A to v třiceti až sedmdesáti procentech  případů. Doba od ukončení léčby do začátku nových potíží je individuální a pohybuje se od šesti do osmnácti měsíců. Navzdory  dočasnému účinku je hormonální terapie jednoznačným přínosem, protože osmdesát až devadesát procent pacientek s pánevní bolestí v souvislosti s endometriózou udává zlepšení subjektivních obtíží během hormonální léčby. Léčba by měla být dlouhodobá. Základní onemocnění ovlivňují příznivě hormonální přípravky, které se podávají obvykle ve formě injekcí nebo tablet. Jednotlivé hormonální přípravky se liší nejen cestou podání, ale také svou účinností a výskytem nežádoucích účinků. Od loňského roku je na trhu k dispozici účinný přípravek k léčbě endometriózy, který je podáván perorálně (ústy), má příznivý bezpečnostní profil a je vhodný i k dlouhodobé léčbě endometriózy.

Problém chirurgické léčby
Jde o kombinaci dostatečně radikálního výkonu (tedy odstranění ložisek), při zachování anatomických poměrů v malé pánvi. Např. proto, aby žena mohla otěhotnět. Tyto výkony vyžadují erudované operatéry. Mohou být provázené i různými komplikacemi. Chirurgická léčba by měla být prováděna v centrech zabývajících se problematikou endometriózy.
V letošním roce vznikla sekce při České gynekologické a porodnické společnosti se zaměřením na problematiku endometriózy. Cílem je sjednocení léčebných standardů se státy Evropské unie a mezinárodní spolupráce v této oblasti.

Iva Burianová