Občané projevili o službu obrovský zájem a během prvních pár týdnů zaslali své plné moci desítky tisíc lidí. Služba Poplatkyzpet.cz se spojila s dalšími dvěma silnými subjekty bojujícími proti úvěrovým poplatkům, a towebem Jdeto.de a serverem Bankovnipoplatky.com. Plnou moc k zastupování už poslalo přes padesát tisíc lidí, kteří požadují po bankách vrácení více než 750 000 000 Kč.

Facebook

Vrácené peníze na dobročinné účely
Na služby se však obrátili i lidé, kteří se rozhodli, že by mnohem raději věnovali navrácené peníze za úvěrové poplatky na nějaký dobročinný projekt, než aby si je nechali. Služby Poplatkyzpet.cz, Jdeto.de a Bankovnipoplatky.com se proto rozhodly umožnit klientům věnovat vrácené úvěrové poplatky na jeden z mnoha charitativních projektů.
JUDr. Daniel Paľko, předseda představenstva společnosti BSP Lawyer Partners, která provozuje službu Poplatkyzpet.cz a technicky zajišťuje zpracování plných mocí pro projekty Bankovnipoplatky.com a Jdeto.de, vysvětluje impulz k tomuto kroku: „Tento nápad v podstatě vzešel od Pavlíny Dankové, která díky svému zaměstnání v motolské nemocnici přichází denně do styku s nemocnými dětmi, jimž pomůže každý finanční příspěvek na léčbu. Stejně jako jí, tak i nám se ozvaly desítky lidí, kteří si poplatky nechtějí nechat pro sebe, ale rádi by je věnovali na dobrou věc. A připomíná: „Jejich i naše motivace je stejná. Peníze za úvěrové poplatky bankám nikdy nepatřily, a proto by jim ani neměly zůstat. Banky mají peněz dost, kdežto na pomoc nemocným jich většinou moc nezbývá.“

Patronka služby Poplatkyzpet.cz Pavlína Danková
„Protože pracuji v motolské nemocnici a dobře vím, jak se na péči o pacienty hodí každá koruna, napadlo mě, že by bylo bezvadné tyto dvě věci spojit,vlastně to ale nebyl jen můj nápad. Se stejnou myšlenkou se na provozovatele služeb Poplatkyzpet.cz, Jdeto.de i Bankovnipoplatky.com začali obracet i jiní lidé,“vysvětluje.
JUDr. Daniel Paľko se rozhodl učinit další vstřícný krok pro všechny, kteří budou chtít své peníze za úvěrové poplatky věnovat na dobrou věc: „Měl jsem možnost navštívit dětskou onkologii v Motole, a jakožto otec tří dětí si dokážu představit, jaké trápení zažívají nemocné děti i jejich rodiče. Proto bych velice rád podpořil právě tuto kliniku a rozhodl jsem se, že pokud některý z klientů služeb Poplatkyzpet.cz, Jdeto.de nebo Bankovnipoplatky.com nebude chtít získané úvěrové poplatky pro sebe, ale rozhodne se je věnovat na toto oddělení, nebude mít žádné náklady s případným soudním poplatkem. Ten za něj uhradíme my.“

MUDr. Vratislav Šmelhaus, primář dětské onkologie motolské nemocnice vítá tento projekt s nadšením
„Naše klinika ročně přijme přibližně 200 nových dětských pacientů se zhoubným nádorem. Celková léčba těchto onemocnění je velice nákladná, a proto si vážíme každého daru, který nám lidé věnují. Nápad služeb Poplatkyzpet.cz, Jdeto.de a Bankovnipoplatky.com propojit jejich projekt s dobročinnou činností, je důkazem, že opravdu stojí na té správné straně.“
Právní poradenství poskytuje těmto službám JUDr. Petr Toman. „Je volbou každého člověka, jestli vyplní do kolonky v plné moci číslo svého účtu, nebo číslo účtu některé z mnoha nadací. Byli bychom moc rádi, aby celá věc týkající se zasílání vrácených úvěrových poplatků na charitativní projekty byla chápána jakožto svobodná vůle každého člověka. Reagujeme tímto projektem na přání našich klientů.“
Majitel serveru Bankovnipoplatky.com Ing. Patrik Nacher dodává: „Shodli jsme se, že dát klientům možnost věnovat vrácené úvěrové poplatky na dobročinné projekty, má obrovský smysl. Někteří klienti bank, kteří vlastní úvěrový účet a platí z něj neoprávněné poplatky, by se o ně zřejmě nikdy nepřihlásili. Ale pokud je věnují na dobrou věc, budeme jim opravdu vděční, že své peníze nenechali bankám, ale pomohli těm, kdo je potřebují mnohem víc.“

Zájemci o věnování vrácených úvěrových poplatků na dobročinné projekty mají k dispozici novou verzi plné moci
Člověk, který se tak rozhodne věnovat peníze ze získaných úvěrových poplatků na jakýkoliv z dobročinných projektů, vyplní pouze dárcovskou verzi plné moci na stránkách www.poplatkyzpet.cz, www.jdeto.de nebo www.bankovnipoplatky.com. Poplatky, které jim banka vrátí, tak poputují přímo na účet dané organizace. Klient samozřejmě bude o každém kroku informován.

Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol
Vznikla v roce 2004 spojením Kliniky dětské onkologie a hematologického oddělení II. dětské kliniky FN Motol. Má jednadevadesát lůžek na šesti odděleních. Součástí kliniky je jednotka pro transplantaci kostní dřeně, kde ročně podstoupí tento náročný léčebný zákrok přibližně padesát dětských pacientů z celé České republiky. Klinika se zaměřuje na diagnózu, léčbu a výzkum nádorových onemocnění dětského věku, na nezhoubná krevní onemocnění, jako jsou anémie, krvácivé stavy a vrozené poruchy srážení krve (hemofilie). Dále se zde léčí řada onemocnění vyžadujících transplantaci kostní dřeně, jako jsou vrozené poruchy imunity nebo metabolické vady. S počtem asi dvě stě nově diagnostikovaných pacientů se zhoubným nádorem za rok se jedná o největší pracoviště svého druhu v České republice.
Klinika velmi úzce spolupracuje s rodičovským občanským sdružením HAIMA, nadačním fondem Kapka naděje a nadací Národ dětem.

Táňa Pikartová