Kapka naděje se totiž profilovala jako transparentní a důvěryhodná charitativní organizace, a tak začaly přicházet požadavky z regionálních nemocnic.
Tentokrát prezidentka Kapky naděje Vendula Svobodová předala inkubátor Isolette C 2000 v hodnotě přes 200 000 Kč neonatologickému oddělení v nemocnici Bulovka. „V dnešní době se hodně hovoří o tom, jak jsou lidé sobečtí, nemají zájem pomáhat a v podstatě se naše společnost profiluje jako netečná, až cynická,“ přemýšlí Vendula Svobodová a pokračuje: „Já to ale nevidím tak černě. Vždyť tenhle inkubátor můžeme předat právě jen díky empatii úplně cizích dárců a jejich ochotě pomoci!“

Facebook

Podobné nadšení sdílel i ředitel Nemocnice Na Bulovce
„Těžce nemocná nebo předčasně narozená miminka mají v nemocnici Na Bulovce zase o něco větší šanci, že jejich těžký vstup do života bude mít šťastné pokračování. Máme tu sice celou řadu špičkových zařízení, obnovu inkubátorů však potřebujeme stále. Proto mě velmi těší a jsem vděčný za přízeň sponzorů, kteří se rozhodnou podpořit naše budoucí generace,“ připomněl MUDr. Petr Zajíc, MBA.
V nemocnici Bulovka se ročně narodí zhruba dva tisíce dvě stě dětí. Ne všechny jsou však zdravé. Pomoc na neonatologii z nich tedy potřebuje zhruba dvě stě za rok. Jsou nedonošené či jinak nemocné a dalších padesát miminek na Bulovku  přivezou z jiných nemocnic.

Cílem nadačního fondu Kapka naděje při jeho založení byla trvalá podpora transplantačního centra a hematologického oddělení II. dětské kliniky FN Motol  
Diagnostika a léčba dětských leukémií je jednou z nejprogresivněji se vyvíjejících oblastí medicíny. Nové poznatky v oblasti genetiky, imunologie, podpůrné a hormonální léčby a transplantologie přispívají k výrazně vyšší úspěšnosti léčby. Podmínkou zachování evropského, resp. světového standardu transplantačního centra v Motolské nemocnici je kontinuální vybavování tohoto pracoviště nejmodernější přístrojovou a laboratorní technikou.
Nákup potřebných přístrojů je jednou z priorit činnosti nadačního fondu. Jedná se zejména o přístroje sloužící ke zrychlení diagnostiky leukémií, stanovení hodnot krevního obrazu, přípravu některých krevních produktů apod.

Pomoc při psychosociální péči
Léčba dětských pacientů s poruchami krvetvorby je dlouhodobou záležitostí. Několikaměsíční pobyty v nemocnici vyřazují děti z kolektivu, zájmových kroužků, omezují jejich kontakt s kamarády. Vzhledem k těmto skutečnostem se Nadační fond Kapka naděje snaží působit i v oblasti psychosociální péče. Formy naší pomoci jsou následující :

 • zlepšování celkového prostředí lůžkových, ambulantních a ostatních prostor na hematologickém oddělení
 • materiálního a výtvarného vybavení heren a učeben
 • hrazení platu psychosociálních pracovníků na oddělení hematologie
 • organizování akcí pro děti v nemocnici (vánoční den, velikonoční nadílka, Mikulášská apod.)
 • vzdělávání a rekvalifikační kurzy dětí od 15-18 let ( není hrazeno státem)
 • podpora účasti vyléčených pacientů na ozdravných pobytech

Financování výstavby a přístrojového vybavení nové transplantační jednotky
V době vzniku nadačního fondu byla transplantační jednotka hematologického oddělení II. dětské kliniky FN Motol, kde se jako na jediném místě v České republice provádí od r. 1989 transplantace kostní dřeně u dětí, ve velmi špatném stavu.
Zastaralé transplantační boxy, špatná přístrojová technika a laboratorní vybavení, takřka žádné psychosociální zázemí, to byla velmi alarmující fakta. Vedení nemocnice, lékaři transplantační jednotky a občanské aktivity v čele s Kapkou naděje rozpoutali v roce 2000, kdy se situace stala téměř neudržitelnou, rozsáhlou mediální kampaň, jejímž výsledkem byl příslib státní dotace ve výši 85 mil. Kč na výstavbu nové moderní transplantační jednotky.
Nové transplantační centrum s deseti lůžky bylo slavnostně otevřeno v červnu 2002 a plný provoz byl zahájen v březnu 2003.

Vědecké aktivity, výzkumné projekty
Zlepšení léčebných výsledků je podmíněno existencí vlastní výzkumné základny na oddělení hematologie a stejně tak zapojením do řady mezinárodních výzkumných projektů a grantových úkolů. Nadační fond Kapka naděje se snaží tyto aktivity podporovat tím, že poskytuje prostředky na výzkum účinku nových léků, provádění klinických studií, podporuje další vzdělávání pracovníků transplantačních týmů.

Podporu Kapky naděje můžete uskutečnit hned několika způsoby:

 • Posláním roční DMS ve tvaru DMS ROK KAPKANADEJE na číslo 87777
 • Posláním standardní DMS ve tvaru DMS KAPKANADEJE na číslo 87777
  Darováním SMART BODŮ u čerpacích stanic Shell
 • Zakoupením inzerované knihy
 • Zakoupením produktu označeného logem NF Kapka naděje
 • Zřízením trvalého příkazu ve prospěch NF Kapka naděje
 • Zasláním finančního daru na účet NF Kapka naděje
 • Platba pomocí Paysec

Táňa Pikartová

www.kapkanadeje.cz

 

Fotogalerie k článku