Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce se řadí dlouhodobě mezi nejúspěšnější a nejaktivnější centra pro operace páteře v České republice. Trendem v páteřní chirurgii je využívání minimálně invazivních přístupů, které vyžadují provedení malých řezů pro zavedení operačních nástrojů i implantátů, nebo tzv. perkutánní výkony prováděné vpichy přes kůži.
 „Preferujeme zejména techniky, které co nejméně zatěžují organismus pacienta a umožňují kratší rekonvalescenci. Pomáhají nám v tom navigační operační systémy, které navádějí operátora co nejbezpečnější a nejšetrnější cestou k patologickému ložisku v páteři. Umožňují nám pracovat s velkou přesností -  a to jak při otevřených zákrocích, tak při operacích provedených přes kůži,“ říká neurochirurg Neurochirurgického oddělení Nemocnice Na Homolce MUDr. Jiří Chrobok. Doplnil, že se kromě léčby poraněné páteře  zdejší neurochirurgové specializují na léčbu degenerativních chorob páteře – tedy zejména na umělé náhrady opotřebovaných plotének.

Facebook

Úrazy páteře v zimních podmínkách
Většina vážných zimních úrazů patří k lyžování. Při pádech hrozí především poškození bederní páteře, nejen zlomeniny obratlů, ale i těžké úrazy spojené s přerušením míchy. Při sjezdovém lyžování dochází většinou ke zraněním v horní části beder. Úrazům se nevyhnou ani sáňkaři či jezdci na bobech – v těchto případech se lékaři setkávají s poraněním spíše v dolní části bederní páteře. Mnoho úrazů si také přivodí snowboardisté.
Při pádech si sice nejčastěji lámou vřetenní kosti na předloktí a zápěstní kůstky, ale pokud padnou prudce dozadu, mohou si také nebezpečně poškodit páteř v různých segmentech. Při bruslení či krasobruslení hrozí úrazy při dopadu na led – podle intenzity a směru bývají obratle poraněny v krční, hrudní i bederní oblasti. 
Při sportování proto platí, že by lidé neměli přeceňovat své síly a dělat jen to, co bezpečně umí. Důležité jsou také ochranné pomůcky, tedy helma, chrániče, rukavice, vhodné oblečení a vybavení. Samozřejmostí by mělo být správné seřízení lyží ve speciálních servisech.
Nebezpečí hrozí také chodcům na sjezdovkách – i oni mohou utrpět například při střetu s lyžařem vážný úraz páteře. Proto by se měli sjezdovkám raději vyhýbat.
Ke specifikům zimních úrazů páteře patří zlomeniny obratlů u starších lidí, kteří se zraní při pádech na zledovatělém povrchu. Protože většinou trpí osteoporózou (řídnutím kostí), jde o takzvané osteoporotické zlomeniny.  

Konzervativní léčba úrazů páteře
Zranění, při němž nebyla poraněna mícha, nedošlo k nestabilitě či deformitě páteře, se léčí konzervativně.  Zlomeniny se léčí klidovým režimem, speciální gymnastikou zádového svalstva, tzv. izometrickým posilováním (posilování bez pohybu páteře) a používáním korzetů.
Korzety jsou vytvořeny každému pacientovi přesně na míru. Existuje jich celá řada podle jednotlivých typů a lokalizace poranění páteře. Korzet pacient nosí většinou 4 až 12 týdnů podle typu poranění.

Semiintervenční léčba úrazů páteře
Nemocnice Na Homolce je v ČR na špičce v provádění radiointervenční léčby osteoporotických zlomenin  –  vertebroplastiky a kyfoplastiky. Těchto léčebných zákroků se zde provedlo již na 500, zatímco na jiných českých pracovištích pouze desítky. „Tyto dnes již běžně používané techniky zachránily a prodloužily život mnoha starším pacientům, kteří by ještě donedávna byli upoutáni na lůžko,“ říká MUDr. Chrobok.                
Léčba spočívá v přesné punkci poraněného obratle pomocí navigace počítačovým tomografem (CT). Nevyžaduje otevřenou operaci ani celkovou anestézii, jen místní znecitlivění.  
Vertebroplastika: punkce zlomeného obratlového těla, do nějž se aplikuje pod tlakem kostní cement. Zpevní jej tak, aby pacient nevnímal bolest a mohl bezpečně zatěžovat páteř bez nutnosti nošení korzetu. Ten někdy omezuje u starších lidí dýchání a je nepohodlný.
Kyfoplastika: do poraněného obratlového těla se přes kůži zavede kanyla, na jejímž konci je umístěn speciální balónek. Ten se pod velkým tlakem nafoukne zpevňujícím médiem, a tím se obratlové tělo roztáhne zpět téměř do původního tvaru.

Chirurgická léčba úrazů páteře
Provádí se u dvaceti až třiceti procent úrazů páteře bez míšního poranění a skoro u většiny poranění páteře s míšním poškozením. „Smyslem chirurgických operací je opravit páteř tak, aby byla stabilní, měla správný tvar, a aby byly volné nervové struktury,“ říká MUDr. Chrobok.   
Chirurgové speciálními šrouby připevňují k sobě zlomené části obratlů, případně ke stabilizaci poraněného obratle zasahují šrouby i do obratlů sousedních. Když je obratlové tělo zcela rozdrceno, nahrazují je řadou moderních implantátů.

Asi třetina případů všech poranění páteře je spojena s poraněním míchy a nervových kořenů
Nejčastěji tato poranění vznikají při dopravních nehodách, na druhém místě jsou pracovní úrazy, následují sportovní úrazy a násilné trestné činy. Po nemocech oběhové soustavy a zhoubných novotvarech jsou úrazy páteře třetí nejčastější příčinou úmrtí a v nižších věkových kategoriích (do 44 let) dokonce nejčastější.

První pomoc při poranění páteře
Při vyproštění, ošetření těžce zraněného v místě nehody a při jeho transportu je vždy nezbytné myslet na poranění krční páteře i jejích ostatních částí. Pokud je zraněný při vědomí, je dobré mu položit otázky „máte bolesti v oblasti páteře?“ a „cítíte ruce, cítíte nohy a můžete s nimi pohnout?“.
Zraněný se musí vyprošťovat v neutrálním postavení páteře, to znamená držet jeho hlavu mezi dvěma dlaněmi a tělo zvedat i přenášet jako by to byl jeden neohebný kus – provádět by to měly alespoň čtyři osoby. Transport je nutné provádět nejlépe na rovném tvrdém lehátku.
Pokud je podezření na zlomeninu krčního obratle a pokud je to možné, je vhodné nasadit krční límec, který neutiskuje krční žíly.

Jaroslav Drásal

Zdroj: Tisková konference, Nemocnice na Homolce