Vědci z výzkumného institutu New England Research Institute z Massachusetts zjistili, že nykturie ovlivňuje kvalitu života v rozsahu srovnatelném s onemocněními jako je vysoký krevní tlak, cukrovka nebo artritida. Nová zjištění naznačují, že opakované návštěvy toalety během noci výrazně zvyšují pravděpodobnost vzniku deprese u pacientů, především pak u mladých mužů a žen.

Facebook

Prezentovaný výzkum se týkal 5503 mužů a žen ve věku 30-79 let žijících v oblasti amerického města Boston. Kvalita života byla hodnocena z duševního i fyzického hlediska pomocí mezinárodně uznávaného dotazníku SD-12, který hodnotí kvalitu života v mnoha medicínských oborech. „Zjištěné údaje vnáší světlo do problematiky nykturie a jejího vlivu na duševní pohodu a celkovou kvalitu života pacientů trpících touto opomíjenou chorobou,“ prohlásil Dr. Varant Kupelian, spoluautor studie. Dále dodává: „Je důležité, aby se lékaři svým pacientům věnovali a pokusili se zjistit, zda pacienti trpí nykturií související s poruchami spánku, a probrali s nimi možnosti optimální léčby jejich potíží.

Nykturie, tedy časté močení
Nykturie je obvykle bagatelizována jako přirozená a nevyhnutelná součást procesu stárnutí. Mnoho pacientů jí tedy trpí mlčky a svému lékaři se s tímto problémem nesvěří. Výskyt těchto potíží je stejně častý u mužů i u žen. Přestože se výskyt nykturie s věkem zvyšuje, postihuje také významnou část mladých osob. V průměru 20 % osob mezi 40-59 lety věku chodí na toaletu dvakrát nebo vícekrát za noc, u osob starších 60 let se toto číslo pohybuje dokonce kolem 35 %. Většina pacientů trpících nykturií (60-80 %) trpí také noční polyurií - tvorbou neobvykle velkého množství moči během spánku v důsledku nedostatku antidiuretického hormonu.

Nykturie byla předmětem výzkumu také dánských vědců
Vědci z fakultní nemocnice v dánském městě Aarhus se zabývali souvislostmi mezi nykturií a prací v noci. Na kongresu ICS představili výsledky studie zahrnující více než 1000 Dánů a Švédů ve věku 18-85 let pracujících v noci. Zvýšený počet nočních směn během týdne pravděpodobně souvisí se zvýšením výskytu nykturie. Potřeba močení je u 52 procent zkoumaných pacientů občasným, a u 28 procent pacientů dokonce hlavním důvodem přetržení spánku po noční směně. Autoři dánské studie se domnívají, že jde o první případ, kdy byla zkoumána možná souvislost mezi nykturií a změnami cirkadiánního rytmu způsobenými prací v noci. Tato zjištění jsou důležitá obzvláště z toho důvodu, že podle odhadů 17 % pracujících v Evropě pracuje na směny.

Nykturie je nejčastější příčinou poruch spánku
Poruchy spánku mají negativní vliv na naše zdraví, vitalitu, duševní pohodu a základní biorytmy. Studie ukázaly, že přerušovaný spánek nebo nedostatek spánku mohou vést například k depresi nebo změnám nálad. Špatný spánek bývá často spojován s narušením funkce endokrinního
a imunitního systému, zhoršením zdraví a zvýšením úmrtnosti. Osoby, které v průběhu noci musí opakovaně navštěvovat toaletu, by proto měly vyhledat lékařskou pomoc. Urologové dokážou nykturii efektivně léčit.

Iva Burianová