Přes veškerou snahu se daří lékařům snížit vysoký krevní tlak pomocí léků jen asi u 50 procent léčených pacientů. Znamená to tedy, že existuje početná skupina lidí, u nichž se nedá léčit hypertenze do té míry, jak by bylo žádoucí. Odborníci proto stále hledají nové možnosti a postupy pro úspěšnou léčbu vysokého krevního tlaku.

Facebook

Zcela novou metodou je renální, tedy ledvinná, denervace
Spočívá v působení energie na nervová vlákna spirálovitě obtočená kolem ledvinné tepny, která přispívají k rozvoji a udržení hypertenze. Působením aplikované energie se tato vlákna zničí. U většiny pacientů se tak i při omezení počtu léků dosáhne snížení tlaku na přijatelnou hodnotu.
Kardiologové Nemocnice Na Homolce již provedli touto metodou v  jejích různých podobách od počátku roku 2009 přes 200 zákroků, některé z nich ve spolupráci s americkými odborníky a to opakovaně i ve světové premiéře. Poslední z nich uskutečnili poprvé na světě společně s Američany před dvěma týdny, kdy aplikovali čtyřem pacientům léčebnou ultrazvukovou energii velmi šetrně pouze přes kůži.     

Renální denervace je jednou z  šancí, jak příznivě ovlivnit špatně léčitelnou  hypertenzi
Princip spočívá v zavedení katétru do ledvinné tepny, kolem níž jsou omotána nervová vlákna regulačního nervového systému (sympatiku). Působením energie se tato vlákna zničí. Tím se utlumí reakce nervů, které prostřednictvím přímého působení na průtok krve ledvinami i zpětnou vazbou na centrální nervovou soustavu vyvolávají stažení cév a přispívají tak ke vzniku těžké hypertenze. Energie se používá buď radiofrekvenční nebo ultrazvuková. Ultrazvuková energie je ve srovnání s radiofrekvenční výhodnější. 

Metoda při použití ultrazvuku
Princip postupu za použití radiofrekvenčního proudu je známý již od roku 2007, kdy byla renální denervace u člověka provedena celosvětově vůbec poprvé. „Využití ultrazvuku má oproti radiofrekvenčnímu proudu několik výhod. Odstraňuje nežádoucí účinky, tedy přímé zahřívání stěny tepny a následný otok. Navíc se zákrok nemusí provádět opakovaně, postačí jen jediná aplikace. Rovněž doba působení ultrazvukovou energií je mnohonásobně kratší - při radiofrekvenci aplikace trvá dvě minuty, zatímco ultrazvukem je to pouhých 20 sekund,“ říká primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce profesor MUDr. Petr Neužil, CSc.,FESC.

Medicína kráčí vpřed neuvěřitelnou rychlostí, což je také případ nefarmakologické léčby hypertenze
Zdejší kardiologové použili ultrazvuk při renální denervaci ve světové premiéře na jaře letošního roku. Jen o pět měsíců později, opět ve světové premiéře, postup zdokonalili tím, že působili ultrazvukovou energií z léčebného modulu přes kůži do oblasti kolem ledvinné tepny, tedy s milimetrovou přesností přímo tam, kde jsou předmětné nervy. Do ledvinné tepny zavedli pouze zaměřovací katétr.  „Tento způsob je méně invazivní, protože se zcela vyhýbá působení energie přes cévní stěnu. Doposud se totiž jakákoliv energie, která měla přerušit nervové svazky vedoucí kolem cévy, musela aplikovat pomocí katétru zavedeného dovnitř ledvinné tepny. Aby energie dosáhla svého cíle – jednotlivých nervových svazečků - musela projít celou strukturou cévní stěny, a tím ji více či méně poškozovala. V případě, že se energie aplikuje přes kůži vně těla nemocného, při přesním zaměření (fokusování) nezasáhne cévní stěnu, a tedy mnohem méně zatěžuje pacientův organismus.  Kromě toho je tato metoda cesta k tomu, aby se v budoucnu celý zákrok renální denervace mohl dělat jen ambulantně bez jakéhokoliv invazivního nápichu cévního systému pacienta,“ vysvětlil primář Neužil.

Výsledky léčby metodou renální denervace v NNH 
U pacientů, kteří na jaře podstoupili zákrok v Nemocnici Na Homolce, byl zjištěn výrazný pokles abnormálně zvýšeného krevního tlaku již po měsíci, další pokles se prokázal po třech měsících, nyní se očekávají data po půl roce od provedení zákroku.
„V současné době se ověřují ještě jiné přístupy k léčbě hypertenze, které by měly vést k tomu, aby se abnormálně vysoký krevní tlak mohl léčbou nejenom držet pod kontrolou, ale i vyléčit,“ dodává profesor Neužil.

Centrum pro diagnostiku a léčbu hypertenze v Nemocnici Na Homolce
V Nemocnici Na Homolce působí specializované Centrum pro diagnostiku a léčbu hypertenze, které se zaměřuje zvláště na diagnostiku vysokého krevního tlaku a určení následné léčby. Aby lékaři vyloučili sekundární příčiny patologicky zvýšeného krevního tlaku (poruchy funkce ledvin, významná zúžení ledvinné tepny, abnormálně zvýšená funkce nadledvin, nádorová onemocnění), je nutné integrovat péči mnoha odborníků. Centrum je proto koncipováno jako mezioborové, v němž spolupracují jednotlivá oddělení a ambulance nemocnice – kromě kardiologa a internisty je to nefrolog, endokrinolog, neurolog, intervenční rentgenolog, atd. Centrem v Nemocnici Na Homolce ročně projdou stovky pacientů.

Na vysvětlenou: Co to je hypertenze
Krevní tlak je tlak, jímž krev působí na stěnu cév. Nejvyšší hodnotu dosahuje při maximálním stahu srdce (systole) – systolický tlak. Nejnižší je naopak diastolický tlak, který působí při uvolnění srdečního svalu (diastole). V medicíně se krevní tlak nejčastěji udává v milimetrech výšky vytlačeného sloupce rtuti (mm Hg) klasického rtuťového tlakoměru (tonometru). Vždy se udává hodnota systolického tlaku jako první a jako druhá hodnota tlaku diastolického. Horní hranice tlaku, nad niž je již považován za hypertenzi, je 140/90, u nemocných s cukrovkou je to 130/80.
Mnoho lidí o svém vysokém tlaku ani neví, cítí se zdraví. Jen někdy se vyskytují varovné signály, jako jsou bolesti hlavy, závratě, hučení v uších, krvácení z nosu. Většinou se ale hypertenze ohlásí až ve chvíli, kdy již způsobila postižení životně důležitých funkcí.

Co může hypertenze způsobit
Vysoký krevní tlak ohrožuje nemocného zejména krvácením do mozku – tedy cévní mozkovou příhodou, často s těžkými následky. Jelikož hypertenze udržuje neustálé napětí svalové vrstvy cévní stěny, dochází k jejímu zbytnění. Trvale zvýšeným tlakem se nepřímo urychluje proces aterosklerózy, především v srdci, v periferních tepnách, v ledvinách. Srdce trpí tlakovou zátěží, jeho svalovina zbytňuje a toto zbytnění je pak dalším významným rizikovým faktorem kardiovaskulárních komplikací.
V konečném stadiu může dojít až k srdečnímu selhání. Poškozování cév a ateroskleróza mají za následek to, že vázne výživa různých orgánů a hrozí, že přestanou fungovat. U hypertoniků tak kromě zmíněné mozkové mrtvice může dojít ke vzniku infarktu myokardu či selhání ledvin. Vysokým krevním tlakem trpí také cévy na sítnici oka.

Léčba hypertenze
Léčba vysokého krevního tlaku spočívá v úpravě životosprávy a v nasazení účinných léků. S velkou pravděpodobností lze počítat s doživotní léčbou. Pacient s hypertenzí by měl dodržovat určité dietetické zásady – doporučuje se snížit příjem soli, ve stravě by mělo převažovat bílé maso (krůta, králík, kuře), netučné ryby, hodně zeleniny a ovoce, luštěniny, celozrnné výrobky, mléčné výrobky s bifidogenní flórou, olivový olej.
Pokud se úpravou životosprávy a podáváním léků nedaří hodnotu krevního tlaku snížit na přijatelnou hodnotu, nastupují moderní invazivní metody léčby – tedy renální denervace.

Muži po čtyřicítce a ženy po padesátce by si čas od času měli nechat u lékaře krevní tlak změřit
Jako prevenci vysokého krevního tlaku kardiologové doporučují střídmou stravu – dávat si pozor především na obsah soli v potravě a na alkohol – udržování zdravé váhy, dostatek pohybu (aktivní pohyb snižuje krevní tlak o 5–10 mm sloupce rtuti), dostatečnou  relaxaci (stres krevní tlak zvyšuje). Zvlášť pečlivě by svůj tlak měli sledovat lidé s rodinnou zátěží touto chorobou.

Táňa Pikartová

www.homolka.cz