„Sloužily především k léčbě zhoubných a nezhoubných mozkových nádorů, mozkových cévních malformací (vývojových anomálií) či některých funkčních mozkových onemocnění,“ říká primář Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie Nemocnice Na Homolce doc. MUDr. Roman Liščák, CSc.

Facebook

Léčba je založena na ozařování nemocného místa v hlavě za pomoci přesně zacílených gama paprsků
Léčebný výkon se obejde bez otevření lebky, bez přímé manipulace s mozkovými strukturami, jde tedy o maximálně šetrnou metodu. Nový typ gama nože Perfexion, který má  Nemocnice Na Homolce, obsahuje 192 kobaltových zářičů. Jejich paprsky se protínají v jediném průsečíku – jsou zacíleny do místa, kde se nachází chorobné ložisko. Jednotlivé paprsky jsou natolik slabé, že nepoškozují okolní mozkovou tkáň. V místě jejich soustředění se však daří docílit dávky schopné vyvolat hojivý proces. Léčebná dávka pokryje jen nemocnou část, kopíruje co nejvěrněji její tvar a objem. Ozařovací léčba v mnoha případech nahrazuje otevřenou operaci anebo umožní léčit pacienty, u nichž otevřený zákrok není vůbec možný. Obecně je úspěšnost léčby gama nožem kolem 90 procent.

V dnešní době se tato metoda nejčastěji využívá při léčbě zhoubných a nezhoubných nádorů mozku
Také při funkčních onemocnění mozku – zejména k odstranění bolesti trojklaného nervu, k léčbě cévních anomálií mozku, k léčba očních onemocnění a dalších vzácnějších diagnóz. Celkový počet onemocnění, které se dají gama nožem léčit, je na pět desítek.
Metoda se stále vyvíjí zejména díky rozvoji zobrazovacích metod, především nukleární magnetické rezonance. „Pro vývoj léčby gama nožem je důležité rozšiřovat indikační kritéria, která v minulosti mnoho pacientů k této šetrné léčebné metodě diskvalifikovala. Například před 20 lety jsme mohli léčit nádory mozku, pokud byly vzdáleny od zrakového nervu nejméně pět milimetrů, nyní je to možné již při jednom milimetru. V některých případech dokonce ani kontakt nádoru se zrakovou dráhou léčbu gama nožem nevylučuje,“ vysvětluje primář Liščák pokroky medicíny.  

Původní přístroj byl zakoupen v roce 1992
Od té doby prošel dvakrát modernizací. V roce 2009 byl vyměněn za zcela nový nejmodernější typ – Perfexion. Nemocnice Na Homolce je v současné době v České republice jediné pracoviště, které má gama nůž. Se zhruba tisícovkou odoperovaných pacientů ročně jde o nejvytíženější přístroj tohoto typu na světě; celosvětový průměr činí 270 nemocných. Léčit se sem jezdí i pacienti ze zahraničí – tvoří 15 až 18 procent klientely. Pocházejí vesměs ze střední Evropy, nejvíce z Polska, Ukrajiny a Slovenska. Podle primáře Liščáka dosáhlo oddělení počtem pacientů racionálního limitu, další rozvoj už nespočívá ve zvyšování jejich počtu, ale spíše ve vývoji zobrazovacích metod.

Metoda byla při jejím zavádění v Nemocnici Na Homolce nová
Proto mohl zdejší tým svými zkušenostmi hodně přispět k jejímu rozvoji. „Od začátku jsme vedli podrobnou dokumentaci, takže dnes máme ohromnou pokladnici informací. O ně se opírá přes dvě stě článků v nejprestižnějších světových časopisech,“ říká primář Ličšák. Dodává, že v nejbližším období vyjde v New Yorku publikace shrnující dvacetileté zkušenosti týmu Nemocnice Na Homolce s léčbou mozkových onemocnění gama nožem.  

Na začátku historie gama nože Nemocnice Na Homolce byl prosebný dopis jedenáctiletého chlapce Míši
Jistě se pamatujeme. Míša psal švédskému velvyslanci v Praze Larsi-Ake Nilssonovi. Potřeboval sehnat peníze na operaci mozku, která měla být provedena gama nožem ve Stockholmu. Nakonec mu pomohla sbírka, kterou ze švédské centrály zorganizoval představitel Nadace Charty 77 ve Stockholmu profesor František Janouch, jemuž se dopis dostal do ruky.
Profesor Janouch pak stál i za další sbírkou, už v Československu, z jejíhož výtěžku byl pak zakoupen gama nůž.  Na Konto Míša se tehdy sešlo celkem sto milionů korun.
Pro umístění gama nože byla pak na základě jednání mezi profesorem Janouchem, ministerstvem zdravotnictví v čele s Martinem Bojarem a výborem neurochirurgické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně vybrána Nemocnice Na Homolce. Pražské pracoviště Leksellova gama nože je dnes mezinárodně uznáváno jako jedno z předních na světě.

Iva Burianová
Zdroj: Oddělení PR a komunikace Nemocnice Na Homolce