Nemocnice Na Homolce je tak jednou z prvních v České republice, v níž se tento systém využívá.      
„Jeho výhoda spočívá v tom, že pacienta můžeme ozářit mnohem nižší dávkou oproti běžným přístrojům. Nejdříve získáme snímky plné šumu, ale systém je poté složitými výpočty (takzvanou iterací) upraví tak, aby byly kvalitní a dobře čitelné stejně jako snímky pořízené s obvyklou dávkou,“ uvedl radiolog MUDr. Bc. Martin Horák z Radiodiagnostického oddělení Nemocnice Na Homolce.
Upřesnil, že například při vyšetření břicha či hrudníku lze snížit dávku potřebného záření na polovinu běžných hodnot, tj. průměrně ze tří milisievertů na 1,5 milisievertu (mSv). Velcí a silnější pacienti, kteří musejí být kvůli získání kvalitních přehledných snímků vždy ozářeni vyšší dávkou než lidé drobnějších postav, jsou díky tomuto systému rovněž vystavováni mnohem nižšímu záření.  

Facebook

CT je přístroj, který pomocí rentgenového záření dokáže vyšetřit jakoukoliv část lidského těla
Po průchodu zářením určenou oblastí se získaná data zpracovávají na počítači, jejich výsledkem jsou za sebou jdoucí řezy (obrázky) vyšetřované oblasti. Jednou z jeho zásadních nevýhod je však poměrně velká dávka záření, jíž je pacient vystaven. Radiační záření je obecně škodlivé a způsobuje nemoci z ozáření. Čím je dávka na tkáň vyšší, tím více stoupá pravděpodobnost jejich vzniku. Opakované působení rovněž zvyšuje pravděpodobnost vzniku některé nemoci z ozáření (poškození kůže, střev, poškození oční čočky, různé druhy rakoviny).      
„Proto je možnost snížení radiace při vyšetření CT pro nemocného velmi důležitá, a to zvlášť tehdy, pokud jej musí podstupovat opakovaně. Někdy není tento fakt dostatečně doceněn, protože vyšší dávka záření není vidět a lidé si často dost dobře neuvědomují jeho škodlivost,“ upozorňuje prof. MUDr. Josef Vymazal, D.Sc., přednosta Radiodiagnostického oddělení Nemocnice Na Homolce.

V rozvinutých zemích je podle údajů Světové zdravotnické organizace jedním z největších zdrojů radiační zátěže právě vyšetření přístrojem CT
S nástupem nové generace přístrojů CT lze dávku záření významně snížit. Nemocnice Na Homolce má téměř dva roky nejmodernější přístroj SOMATOM Definition Flash 2 x 128 od firmy Siemens, který zejména díky své extrémní rychlosti a kvalitním detektorům vystavuje pacienty mnohem nižší radiační dávce než přístroje starší generace. Nyní se nově díky přídavnému systému SAPHIRE dá dávka ještě více snížit. Tento software pořídila nemocnice ze svých zdrojů bez nároku na jeho ekonomickou návratnost. Snaha nemocnic snižovat radiační zátěž není zdravotními pojišťovnami nijak zvýhodněna.
Radiologové Nemocnice Na Homolce na novém CT vyšetřili již více než 20.000 pacientů z celé ČR, a to napříč všemi klinickými obory. Vyšetření je umožněno všem nemocným, které doporučí ošetřující lékař. Čekací doby jsou od okamžitého vyšetření až do jednoho měsíce od objednání podle akutnosti případu.

Jarmila Štursová

Zdroj: Oddělení PR a komunikace Nemocnice Na Homolce