Pozvání se uskutečnilo na nedávném workshopu Na Homolce. Kromě britských chirurgů se akce na Homolce zúčastnili i lékaři z australské Sydney a z Ruska. Australané projevili rovněž o tento typ operací velký zájem. „Je pravděpodobné, že si v příštím roce rovněž vyžádají naši pomoc při provádění robotických výkonů na cévách,“  uvedl primář Štádler.

Facebook

Tři robotické zákroky během návštěvy zahraničních lékařů
Při společném workshopu britských, australských a ruských chirurgů provedl doc. Štádler s asistenty MUDr. Petrem Vitáskem a MUDr. Danielem Pilousem tři robotické zákroky. Operovali dva muže a jednu ženu ve věku 46 až 69 let. Dvěma pacientů provedli aortofemorální bypass, tedy vytvořili jakési přemostění mezi aortou a stehenními tepnami, které nahradilo uzávěr pánevních tepen tak, aby cévami mohla bez problémů proudit krev do dolních končetin. Třetímu nemocnému nahradili výduť břišní aorty cévní protézou.  Všechny operace byly úspěšné, pacienti si pobyli na jednotce intenzivní péče jeden den a po několika málo dnech byli propuštěni domů. Podobným zákrokům se podrobí i pacienti britské nemocnice.         

Doktor Štádler je průkopníkem v roboticky asistovaných cévních operacích v Evropě i v zámoří
Školí lékaře po celém světě včetně USA. Loni se nově stal předsedou podvýboru pro robotickou cévní chirurgii americké společnosti pro miniinvazivní robotiku (Minimally Invasive Robotic Association) se sídlem v Los Angeles.  Je také čestným členem Polské chirurgické společnosti. V dubnu provedl vůbec první robotické cévní operace v Indii v prestižní nemocnici Sir Ganga Ram Hospital v Dillí.
Robotickou cévní operativou se Nemocnice Na Homolce nejen zařadila mezi přední světová pracoviště tohoto typu, ale působí v tomto oboru i jako mezinárodní školicí centrum. Cévní chirurgové zde provedli na 260 roboticky asistovaných výkonů, řadu z nich ve světové premiéře. Roboticky zde operují zejména pánevní tepny a břišní aorty, ale provádějí i jiné ojedinělé typy cévních výkonů.

Jarmila Štursová
Zdroj info a foto: Oddělení PR a komunikace Nemocnice Na Homolce