Angiograf s planárním detektorem za více než 20 milionů korun
Je určený k vyšetřování periferních cév a k provádění intervenčních terapeutických zákroků. Nová nejmodernější technologie umožní posunutí k menším cévám a tím i k širšímu spektru chorobných procesů.
Angiografická linka bude sloužit k provádění diagnostiky a terapeutických zákroků v oblasti periferních tepen prakticky v celém anatomickém rozsahu s výjimkou cév koronárních. Vysoká rozlišovací schopnost zvýší bezpečnost vysoce sofistikovaných intervenčních procedur, jakými jsou například implantace stentgraftů nebo intrakraniální intervence.

Facebook

Cílovou skupinou jsou hlavně pacienti s aterosklerotickým postižením
Také ale pacienti se vzácnějšími nemocemi jako jsou například vaskulitidy. Další významnou skupinou jsou pacienti s diabetes mellitus. Digitální angiograf s nejvyšším rozlišením a možností kvalitního postprocesingu umožní dokonce i péči o pacienty s cévními mozkovými příhodami v mnohem větším rozsahu než doposud. V neposlední řadě nový angiograf umožní ještě detailnější zobrazení plicního řečiště u pacientů s plicní arteriální hypertenzí.

Modernizací zajistit dostupnost a kvalitu standardizované zdravotní péče
Především o pacienty, kteří trpí chorobami jako např. ateroskleróza a diabetes mellitus. Tyto choroby mají rozhodující dopad na zdraví a délku života.
Dosavadní angiolinka II. interní kliniky VFN a 1. LF UK vyšetřila ročně kolem 1500 – 1800 nemocných, přibližně polovina z nich pak podstupuje některý ze zde prováděných intervenčních výkonů. Velká část pacientů je následně chirurgicky ošetřována na II. chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK. Celková kapacita výkonů ve VFN je ovšem ještě vyšší a to díky druhé lince provozované Radiodiagnostickou klinikou VFN a 1. LF UK.

Jarmila Štursová

www.cuni.cz