Pacientovi tak po operaci nezůstává dlouhá jizva uprostřed hrudi jako po klasické operaci, ale jen asi šesticentimetrová stopa po řezu na pravé straně hrudníku.      

Facebook

Pacienty léčí touto metodou už tři roky
Touto metodou, tedy minitorakotomií, léčí Na Homolce poškozené chlopně a onemocnění srdečních síní včetně otvorů v jejich přepážce už tři roky. „Do dneška jsme takto odoperovali přibližně 150 pacientů, což je v Česku nejvíce. Stali jsme se tímto jakýmsi referenčním centrem,“ říká primář zdejšího Kardiochirurgického oddělení a přednosta Kardiocentra MUDr. Štěpán Černý, CSc.Lékaři si od výhod šetrnější minitorakotomické operace slibují, že se pacienti spíše odhodlají k operaci již v časnějších stádiích onemocnění, kdy se zdá, že to není ještě bezpodmínečně nutné, ale přitom tak lze často předejít nevratnému poškození srdce.„Rozumíme tomu, že se jim nechce nechat se preventivně operovat velkým řezem. Pokud se však podrobí minitorakotomickému zákroku včas, předejdou tak rozvoji choroby a následnému těžkému postižení srdce,“  říká primář Černý.    Pro většinu srdečních operací byl až donedávna nutný velký řez ve středu hrudi (střední sternotomie) představující nejen poměrně velké zdravotní riziko, ale i kosmetický defekt.

Nový typ operací zahájili v Belgii a Německu
Zhruba před 15 lety začali chirurgové v Belgii a poté i v Německu s novým typem operací, jenž oba tyto nedostatky do značné míry eliminuje. Díky speciálním dlouhým nástrojům se totiž dokáže operatér k srdci pacienta dostat pouze z menšího řezu mezi žebry na pravé straně hrudníku. Kardiochirurgové Nemocnice Na Homolce se pod vedením doktora Černého také vydali tímto směrem.

Riziko špatného hojení
Každá chirurgická operace s sebou nese malé riziko, že se bude rána špatně hojit, tedy že vzniknou v ráně komplikace. Při operaci srdce, kdy se pacientovi rozřízne hrudní kost (sternum) se může špatně hojit dlouhý řez na hrudníku (20 až 25 centimetrů) i samotná kost. Hrozí také, že se sternum rozpadne a srdce zůstane obnaženo. Pacienta tedy mohou ranné komplikace i ohrozit na životě. Ale i v případě, že se rána hojí dobře, trvá až šest týdnů, než dobře sroste hrudní kost. Rekonvalescence je tedy poměrně dlouhá. Navíc má pacient na první pohled viditelnou velkou jizvu, která je nevzhledná a může negativně ovlivňovat jeho psychiku.Při minitorakotomické operaci je riziko pooperačních komplikací mnohem menší a doba rekonvalescence znatelně kratší. „Rána na povrchu těla je malá, jen zhruba šest centimetrů dlouhá, hojí se obvykle dobře a není příliš vidět, což ocení zejména ženy. Obyčejně již dva týdny po operaci je pacient schopen začít s běžnými aktivitami,“ vysvětluje primář Černý. Hospitalizace trvá v průměru pět dnů, což je ve srovnání se sternotomií o dva až pět dnů méně.

Metoda pro sportovce a aktivní lidi
Kardioložka MUDr. Miroslava Benešová, která v Nemocnici Na Homolce indikuje pacienty k této operaci a sleduje jejich zdravotní stav po propuštění z nemocnice, doplňuje, že metoda je velkým přínosem pro sportovce a pro lidi, kteří se chtějí brzy vrátit do práce. „Oceňují ji ale taky maminky s malými dětmi. Kromě jiného mohou již poměrně brzy po operaci zvedat své ratolesti do náruče, aniž by se musely o sebe bát, že si při námaze poškodí srůstající kost,“ říká.

Minitorakotomii ocenila i osmatřicetiletá inženýrka Kamila. Před měsícem jí primář Černý  tímto způsobem opravil nedomykavou dvojcípou chlopeň. „Cítím se velmi dobře, jako kdybych ani na žádné operaci nebyla,“ říká paní Kamila. Hned po operaci jela do lázní. Ve srovnání s ženami, které tam s ní byly poté, co podstoupily klasickou sternotomii, si připadala mnohem lépe. „Na rozdíl od spolubydlící, která se nemohla normálně zvednout, protože ji bolelo na hrudníku, jsem se mohla bez větších problémů pohybovat už od začátku,“ popisuje. 

Táňa Pikartová 

www.homolka.cz