Očkování může provést pediatr v rámci preventivních prohlídek. Další volbou je aplikace vakcíny u gynekologa (například u toho, kterého navštěvuje matka). Právě gynekologové mají totiž s chorobami, které lidské papilomaviry způsobují, největší zkušenosti, protože se s nimi setkávají ve své každodenní praxi. Proto také mohou poskytnout cenné rady, které vyplývají ze znalosti reálného rizika, jež s sebou infekce nejčastějšími typy HPV nese.
Ve veřejnosti je už dostatečně známo, že lidské papilomaviry mohou vyvolat rakovinu děložního hrdla (čípku). Existují však i další rizika spojená s touto velmi častou infekcí, o nichž se doposud příliš nehovořilo.

Facebook

Rakovina děložního hrdla
Toto onemocnění patří k nejčastějším nádorovým nemocem způsobeným infekcí HPV (nejčastěji vysoce rizikovými typy 16 a 18). V Česku je diagnostikováno stále zbytečně mnoho případů. Každým rokem přibude zhruba tisíc nových pacientek. Výskyt tohoto zhoubného onemocnění je u nás dvojnásobný (19,16 případů na 100 000 žen v roce 2009) v porovnání s vyspělými zeměmi západní Evropy a pětinásobný v porovnání s Finskem, kde jsou se systematickým screeningem nejdelší zkušenosti.
Na pravidelné preventivní prohlídky chodí zhruba polovina žen. K prevenci tohoto zhoubného onemocnění jsou určené obě dostupné vakcíny (Cervarix i Silgard).

Obě vakcíny prokázaly spolehlivou ochranu
Jedná se o ochranu proti nejčastějším vysoce rizikovým typům HPV 16 a 18, které mají na svědomí zhruba 70 % případů tohoto zhoubného onemocnění. Některé studie ukázaly, že bivalentní vakcína Cervarix by mohla poskytovat ochranu i proti některým dalším vysoce rizikovým typům HPV, nicméně výsledky posledních studií ukazují, že tzv. zkřížená ochrana nemusí být dlouhodobá a příliš spolehlivá.

Přednádorová stadia a rakovina pochvy, zevního genitálu  a konečníku
Lidský papilomavirus nenapadá jen buňky děložního hrdla. Tento virus má schopnost usídlit se v buňkách kůže a sliznic. Rizikové typy – nejčastěji HPV 16 a 18 mohou vyvolat přednádorové změny pochvy, zevních rodidel (vulvy), penisu i konečníku. Z toho vyplývá, že ani muži nejsou zhoubného onemocnění vyvolaného lidskými papilomaviry uchráněni. Navíc – infikovaní (i bezpříznakoví) muži fungují jako přenašeči infekce a ohrožují zdraví svých partnerek. FDA (Americký úřad pro léky a potraviny) v únoru tohoto roku doporučil, aby byli očkováni i američtí chlapci a mladí muži.
Existuje dostatek důkazů (v podobě závěrů klinických studií), že kvadrivalentní vakcína Silgard významně snižuje riziko přednádorových změn a rakoviny pochvy, vulvy, penisu a konečníku. Silgard má také schválené doporučení pro aplikaci chlapcům.
Z důvodů ochrany před širším spektrem onemocnění byla ve Velké Británii začátkem letošního roku je kvadrivalentní vakcína (Silgard) jedinou hrazenou očkovací látkou proti HPV.

Pozn.: Ve Velké Británii, některých zemích EU a USA se jmenuje kvadrivalentní vakcína Gardasil.

Genitální bradavice
Protože výskyt genitálních bradavic nepodléhá povinnému hlášení, chybí nám údaje, kolik pacientů s genitálními bradavicemi v ČR vlastně je. Údaje z Velké Británie naznačují, že výskyt genitálních bradavic se od roku 1972 do roku 2006 zvýšil více než pětkrát, a to nejvíce u mladých žen a mužů ve věku mezi 16 a 24 lety. Toto onemocnění nelze považovat jen za kosmetický problém, protože působí takřka zhoubně na duševní zdraví, je příčinou partnerských rozkolů, funguje jako překážka v sexuálním životě. Léčba genitálních bradavic je svízelná, onemocnění se často vrací.
Genitální bradavice jsou téměř vždy způsobeny jedním z HPV 6 a 11. Proti nim chrání pouze kvadrivalentní vakcína Silgard.

Postižení hrtanu
Ani u papilomatózy hrtanu (výrůstky v hrtanu) neznáme přesné počty případů. Zdroje z USA a Dánska uvádějí 4,5 případu na 100 000 obyvatel u dětí a 2 případy na 100 000 obyvatel u dospělých. V posledních letech je však patrný nárůst případů tohoto onemocnění.
Papilomatóza hrtanu je způsobena typy HPV 6 a 11, tedy viry s nízkým kancerogenním potenciálem, ale projevy tohoto onemocnění můžeme charakterizovat jako „zhoubné“. Chrapot, často i nesnesitelný pocit cizího tělesa v krku a poruchy dýchání jsou pro pacienty mnohdy nesnesitelné. Časté recidivy si vynucují i opakovanou chirurgickou léčbu, což vede k deformaci hlasu a negativním psychosociálním dopadům. Až v 70 % případů je v pozadí sexuální partner s genitálními bradavicemi.
Dalšími typy onemocnění v souvislosti s infekcí HPV jsou postižení horních dýchacích cest u malých dětí, kteří se nakazí od matky s infekcí HPV v průběhu porodu. Respirační papilomatóza u dětí není sice častým, zato však velmi traumatizujícím onemocněním, které si vyžádá opakované chirurgické řešení – a to již od útlého věku.
Proti vyvolavatelům postižení hrtanu (HPV 6 a 11) chrání kvadrivalentní vakcína Silgard.

Nádory hlavy a krku
Tzv. dlaždicobuněčný karcinom hlavy a krku, který má tendenci také jako většina HPV onemocnění recidivovat, je v desítkách procent vyvolán infekcí HPV. V roce 2007 bylo podle údajů SVOD v Česku diagnostikováno více než 1 300 zhoubných novotvarů hlavy a krku. Podle světových statistik se HPV – nejčastěji typu 16 – vyskytuje u 55 – 85 % pacientů s nádorem v oblasti úst, hltanu a hrtanu.

Více informací najdete na www.hpv-college.cz
Hlavním posláním HPV College je šířit správné informace nejen mezi laiky, ale i v řadách lékařů. HPV College podporují Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR. K významným partnerům patří Česká akademie dermatovenerologie.

Zdroj: www.hpv-college.cz