Plicní hypertenze je progresivní, potenciálně smrtelné onemocnění, postihující plicní cévy a srdce.   Podstatou choroby je vysoký krevní tlak v plicních cévách. Existuje řada typů plicní hypertenze. Nejčastěji se však projevují podobně – postupně se zhoršující nevýkonností, dušností a únavností.
Postihuje maximálně několik desítek pacientů z milionu. Mortalitou může nemoc předčít i některé druhy onkologických onemocnění – včetně nádoru prsu a tlustého střeva. Příznaky jsou nevýkonnost, dušnost, únavnost, které většinou rychle progredují a bez léčby zakrátko pacienta invalidizují.  
„Pacient většinou musí změnit své životní návyky, často musí opustit své zaměstnání a koníčky, život se mu radikálně změní. To často vede k psychickým problémům a pocitu sociální vykořeněnosti. Možnosti seberealizace jsou omezené,“ uvádí Kateřina Nováková, předsedkyně Sdružení pacientů s plicní hypertenzí.  

Facebook

Relativně nespecifické příznaky
Bohužel onemocnění plicní hypertenzí je důvodem mnoha diagnostických omylů. Tyto příznaky bývají často chybně a dlouho přisuzovány běžným plicním nebo srdečním chorobám. Zvyšování povědomí o chorobě mezi lékaři, ale i laiky, může významně zkrátit stále neúměrně dlouhou dobu nutnou ke stanovení správné diagnózy.  
„Možnosti léčby PH jsou dnes významně větší, než byly před 10 lety. Přesto nejsou stále zcela uspokojivé. Momentálně dostupná farmakologická terapie je schválená pouze k léčbě PAH. Její účinek významně závisí od stádia onemocnění, v němž je léčba započata. To také podtrhuje význam časné a správné diagnózy. Přípravky určené k léčbě zbývajících čtyř typů PH nejsou v současné době k dispozici,“ říká MUDr. Pavel Jansa z II. interní kliniky VFN a 1. LF UK v Praze.

Plicní hypertenze je důsledkem opakované plicní embolie
Vyskytuje se asi u 4 % těchto nemocných po 2 letech od plicní embolie, není jen léčitelná, ale také vyléčitelná. Léčbou volby je chirurgické odstranění zbytků po prodělané plicní embolii z plicních cév. Tento způsob léčby PH je dostupný i v České republice.
Někteří pacienti s plicní hypertenzí mohou být vhodnými kandidáty pro transplantaci plic nebo kombinovanou transplantaci srdce a plic. Transplantační léčba je však omezena nedostatkem dárců a mnoha komplikacemi souvisejícími s léčbou tlumící obranyschopnost nemocného, kterému byl voperován cizí orgán.
„Léčba plicní hypertenze je a v budoucnu bude jistě předmětem mnoha výzkumných programů. Již dnes však lze osud nemocných zásadně zlepšit poskytnutím stávající léčby včas a správně diagnostikovaným pacientům. Klíčem k tomu je zvyšování povědomí o PH. Pacienti s podezřením na PH by se měli obracet na své praktické lékaře nebo internisty, kteří by měli zvážit, zda se skutečně o PH jedná a zda je nutno ji vyšetřit ve specializovaném centru,“ dodává MUDr. Pavel Jansa.

Centra pro léčbu plicní hypertenze:

II. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze, centrum plicní hypertenze oddělení Kardiologie a Angiologie, VFN UK Praha, As. MUDr. Pavel Jansa

Kardiologická klinika IKEM, MUDr. Hikmet Al-Hiti, Ph.D.

P.S.: Cílem Dechberoucí kampaně je zvýšit informovanost laické i odborné veřejnosti ohledně plicní hypertenze a pomoci tak vytvořit podmínky umožňující včasnou a správnou diagnostiku a realizaci dalšího výzkumu.
V evropském regionu organizuje “Dechberoucí” kampaň Evropská asociace pro plicní hypertenzi (PHA Europe – Pulmonary Hypertension Association Europe) ve spolupráci se společností Bayer.
Kampaň probíhá pod patronací Evropské organizace pro vzácná onemocnění (EURORDIS). EURORDIS je nevládní, pacienty řízená aliance pacientských organizací i jednotlivců angažujících se v oblasti vzácných onemocnění.

Iva Burianová

www.plicni-hypertenze.cz