Anémie jde ruku v ruce s vyčerpaností a má významný dopad na kvalitu života pacientů. Ačkoliv existuje efektivní léčba, přesto zůstává anémie často podceňovaná a nediagnostikovaná, je známo, že až u 60% onkologických pacientů v Evropě není anémie léčena. Potíže spojené s chudokrevností ovšem trápí i pacienty s chronickým onemocněním ledvin.

Facebook

Funkce červených krvinek a hemoglobinu
Už ze školy víme, že jednou z nejdůležitějších funkcí krve je přenášet kyslík, který je nezbytný pro fungování celého těla. Přenos se uskutečňuje z plic do všech buněk a tkání lidského těla. Kyslík je transportován pomocí červených krvinek, v nichž se váže na červené krevní barvivo - hemoglobin. Pokud dojde k poklesu počtu červených krvinek a hladiny hemoglobinu, pak se do svalů a dalších orgánů dostává méně kyslíku. Zároveň se v nich hromadí velké množství oxidu uhličitého. A to je zlomová chvíle pro náš organismus - na nedostatek kyslíku začne naše tělo odpovídat. Srdce pracuje s rychlejší frekvencí a zrychlí se i dýchání. Výsledkem je, že se po čase začnete cítit unavení a vyčerpaní.

Co je anémie?
Anémie neboli chudokrevnost je soubor příznaků, při kterém je v krvi snížený počet červených krvinek - erytrocytů a množství krevního barviva hemoglobinu.

Příčiny anémie
Anémie může být způsobena krvácením, a to může být způsobeno třeba dlouhodobým krvácením malého rozsahu, které není patrné – při nádorech zažívacího traktu nebo gynekologických nádorech. Menší ztráty krve se vyrovnávají přesunem z krevních zásobáren, z jater a sleziny a převedením tkáňového moku do krve. Tím se však krev naředí a výsledkem je anémie.
Další příčinou může být předčasný zánik erytrocytů a porucha jejich vzniku. Při nádorovém onemocnění je anémie způsobena nejčastěji útlakem kostní dřeně nádorovými buňkami – jednoduše řečeno: v dřeni pak není dostatek místa pro krvetvorné buňky, nebo poruchou krvetvorby způsobenou léčbou rakoviny, tedy ozařováním a chemoterapií. Anémie také vzniká při onemocnění ledvin.  V nich se tvoří hormon, tzv. erytropoetin, který je nezbytný pro tvorbu červených krvinek v kostní dřeni. Je-li funkce ledvin z nejrůznějších příčin poškozena, dochází často také k poruše tvorby tohoto hormonu a následně k anémii.

Příznaky anémie
Projevy chudokrevnosti závisí na rychlosti jejího vzniku. Vzniká-li totiž anémie pomalu, nemocní lidé se na ni postupně adaptují.
Člověk s anémií je výrazně bledý, unavený a rychle dýchá. Je to všestranně velmi nepříjemná a sužující nemoc. Pacienta ještě navíc totiž trápí bolesti hlavy, hučení v uších a bušení srdce. K příznakům se může přidat také točení hlavy, nechutenství, obtíže při polykání, hubnutí, zácpa nebo průjem. Chudokrevní lidé trpí na opakované infekce a špatné hojení ran. Celkově je člověk s anémií buď podrážděnější, anebo naopak propadá lhostejnosti, až apatii. Při pokračující chudokrevnosti se stále snižuje tělesná výkonnost a mohou se přidat i známky srdečního selhávání. V extrémních případech může člověk nemocný chudokrevností až upadat do bezvědomí.

Erytropoetin
Hormon erytropoetin je běžně produkován v ledvinách a řídí tvorbu červených krvinek. Při jeho nedostatku dochází k anémii. Tvorbu červených krvinek je možné podpořit uměle vyrobeným růstovým faktorem. Taková léčba je v určitých případech výhodnější než transfúze krve, protože její efekt bývá trvalejší.

Názory lékařů:
Chronická únava je jedním z nejčastějších a nejvíce zatěžujících příznaků rakoviny. Pacient ji vnímá jako neobvyklou vyčerpanost, která neodpovídá množství skutečné fyzické zátěže. Stav nesnesitelné únavy je komplikován dalšími faktory, kterými jsou protinádorová léčba a agresivita samotného zhoubného nádoru“, upozorňuje přednosta Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA.

Ve zdravých ledvinách se tvoří hormon, tzv. erytropoetin, který je nezbytný pro tvorbu červených krvinek v kostní dřeni. Je-li funkce ledvin z nejrůznějších příčin poškozena, dochází často také k poruše tvorby tohoto hormonu a následně k anémii. „Správnou léčbou lze výrazně zlepšit kvalitu života pacienta a jeho subjektivní pocit. Zlepšuje se fyzická i psychická kondice a snižuje se počet hospitalizací v nemocnici. Možnosti účinné léčby nejsou bohužel dosud dostatečně využívány,“ říká přednosta Kliniky nefrologie 1. LF a VFN v Praze, prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA.

Blanka Opltová

Zdroj foto: www.sportvital.cz