„Cena, kterou jsme získali, má pro nás velký význam, protože jsme měli poprvé možnost prezentovat činnost tohoto odborného týmu a předat své zkušenosti ostatním. Ukázali jsme, že se dá takový tým vytvořit, že může dobře fungovat a také to, co všechno může do zdravotního systému přinést,“ říká vedoucí Oddělení řízení kvality Nemocnice Na Homolce Mgr. Barbora Vaculíková, MBA. 

Facebook

Kliničtí farmaceuti jsou spolupracovníky ošetřujících lékařů a sester
Jejich úkolem je sledovat a upozorňovat na problémy související s podáváním léků z pohledu farmaceuta. Hodnotí lékové interakce, nežádoucí účinky léků, vhodnost podané dávky, vhodnost lékové formy a další. Účastní se pravidelně lékařských vizit, nahlížejí do dokumentace pacienta, hovoří s nemocnými a konzultují problémy podávání léků s lékaři a sestrami. „Díky svému odbornému pohledu mohou předcházet řadě problémů souvisejících s často složitými a komplikovanými lékovými režimy pacientů a přispívají tak k větší bezpečnosti léčby pacientů,“ doplnila vedoucí Oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Homolce PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.

Bezpečí pacientů v nemocnicích
Hlavním cílem soutěže Bezpečná nemocnice, která se koná každoročně od roku 2008, je zvýšení informovanosti veřejnosti o bezpečí v lůžkových zdravotnických zařízeních a zároveň vyjádření ocenění tomu zdravotnickému zařízení, které v rámci České republiky učinilo nejvíce kroků ke zvýšení bezpečí. Základními kritérii pro hodnocení osmičlenné poroty jsou například: přínos pro zvyšování kvality a bezpečí, využitelnost projektu v jiných zařízení nebo finanční efektivita vztažená k míře přínosu pro zvýšení kvality a bezpečí. Mezi nejčastější témata soutěžních projektů patří využití IT techniky a dále široké téma prevence pádů pacientů.

Výsledky čtvrtého ročníku soutěže
Byly vyhlášeny 23. ledna letošního roku v Horáckém divadle Jihlava ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem a hejtmanem Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem. Porota posuzovala letos celkem 17 projektů. Absolutním vítězem se stala Všeobecná fakultní nemocnice v Praze s projektem Elektronické sledování povinností zaměstnanců.

 

Iva Burianová
www.homolka.cz