Moderní počítačový tomograf, jinak řečeno angio CT za více než 31,5 mil. Kč přináší zásadní inovaci do vyšetřovacích postupů v řadě diagnóz. Díky vysoké rychlosti skenování a výrazně snížené radiační zátěži, to vše za současné vysoké rozlišovací schopnosti, je možno bezpečně a s minimálním rizikem vyšetřovat nemocné, kteří byli dříve indikováni k běžným angiografickým výkonům spojeným s potenciálně vyšší radiační zátěží a rizikem lokálních komplikací v místě vpichu do cévního systému.
Zejména se jedná o nemocné s nejasnými symptomy koronární aterosklerózy, kde nejsme běžnými metodami schopni koronární postižení vyloučit. Dále pak jde o nemocné s akutními symptomy, ale malou pravděpodobností koronárního syndromu. Vysoká rozlišovací schopnost CT angiografu pak umožňuje vyšetření, která až doposud vyžadovala invazivní vyšetření.

Facebook

Superspecializované pracoviště
Komplexní kardiovaskulární centrum Všeobecné fakultní nemocnice v Praze je superspecializovaným pracovištěm zajišťujícím péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním. Hlavním cílem projektu je zajistit prostřednictvím modernizace a obnovy přístrojového vybavení centra dostupnost a kvalitu standardizované zdravotní péče o pacienty, kteří trpí chorobami jako např. ateroskleróza a diabetes mellitus.
Tyto choroby mají rozhodující dopad na zdraví a délku života obyvatelstva. Každé zlepšení tak bude mít velký celospolečenský přínos. Nákupem angio CT, které bylo pořízeno z finančních prostředků v rámci projektu, bylo dosaženo 100%tní úrovně standardu vybavenosti uvedeného specializovaného pracoviště.

Táňa Pikartová, z TK s ředitelskou Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA

www.vfn.cz