To znamená, že dnešní děti prožijí se svým diabetem delší část života, než tomu bylo v minulosti, což může negativně působit na jejich zdravotní stav.
Diabetes stále patří mezi nevyléčitelné choroby. Pro dětský věk je typický diabetes 1. typu, který vzniká jako důsledek zničení beta-buněk slinivky břišní, které vyrábějí inzulín. Příčinou je autoimunitní zánět (ničení beta-buněk vlastním systémem obranyschopnosti, který se vymkl kontrole). Proto nelze tento typ diabetu léčit jinak než celoživotním každodenním podáváním inzulínu, nejčastěji ve čtyřech denních dávkách.

Facebook

K dispozici jsou poměrně přesné parametry
Lze tak posoudit správnost a účinnost léčby. Mezinárodní studie ukázaly, že tyto tzv. parametry kompenzace diabetu se velmi liší mezi jednotlivými dětskými diabetologickými centry.

V jednotlivých centrech se tedy léčí dětský diabetes různě kvalitně
A také různě úspěšně. To vede ke snaze zavést systém hodnocení kvality péče o diabetické děti, nejprve na úrovni národní, v poslední době i na úrovni evropské. Důležité je, že v zemích, kde byl takový systém vytvořen, kvalita péče o dětské pacienty s diabetem se zlepšila. Proto byl za podpory Evropské agentury pro veřejné zdraví (PHEA) v roce 2008 zahájen projekt SWEET, jehož posláním a cílem bylo ustavení tzv. Center excelence pro léčbu dětského diabetu v zemích EU. Projekt byl ukončen v roce 2011 s tím, že byla definována jasná kritéria pro získání tohoto prestižního titulu.

Kritéria posuzování kvality péče
K nutným podmínkám patří využívání nejmodernějších diagnostických a léčebných metod, personální připravenost diabetologického týmu, účast na vědeckovýzkumných projektech, pravidelné hlášení parametrů kompenzace diabetu a jasně daný minimální počet pacientů léčených v daném centru.

Ocenění motolské dětské diabetologie
Dětské diabetologické centrum Pediatrické kliniky FN v Motole bylo mezi prvními dvanáctri centry, kterým byl tento titul udělen. Analýzy navíc ukázaly, že výsledky léčby v našem centru jsou zcela srovnatelné s centry v západní Evropě. Každé diabetické dítě si zaslouží tu nejkvalitnější péči. Vytvoření Center excelence a postupná standardizace léčebných postupů je prvním důležitým krokem k naplnění tohoto cíle.

Centrum pro monogenní diabetes
Přibližně u 2 % pacientů je příčinou diabetu porucha v jediném genu označovaná jako monogenní diabetes. Tento typ cukrovky se často také označuje jako MODY („maturity-onset diabetes of the young“). Vyskytuje se u dětí i u dospělých, projeví se do 40 let věku a v rodinách se zpravidla dědí z generace na generaci. Pokud přesně stanovíme genovou poruchu, můžeme předpovědět průběh onemocnění a zásadním způsobem změnit léčbu a do značné míry i další osud pacienta. Někdy lze pacienta velmi úspěšně převést z inzulínu na tablety (perorální antidiabetika). Tým Centra pro monogenní diabetes Fakultní nemocnice v Motole zajišťuje jako jediný v republice tuto komplexní genetickou diagnostiku. Tuto formu diabetu jsme zatím nalezli u 600 dětí i dospělých, kterým jsme tak mohli navrhnout optimalizaci jejich léčení a nepochybně zlepšit kvalitu života.

Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc., přednosta pediatrické kliniky FN Motol