Českých 100 Nejlepších je soutěž, která se letos uskutečnila už pošestnácté. V žebříčku jsou tradičně oceňovány české a v České republice zaregistrované firmy, podniky nebo společnosti, které dosáhly v uplynulém roce mimořádných výsledků v širokém spektru ekonomických aktivit.

Osm spřízněných oborů
Kromě toho je součástí soutěže vyhodnocení oborových kategorií, které dává společnostem možnost vyniknout v konkurenčním prostředí firem ve stejném oboru.
Jde o osm spřízněných oborů s názvy:  Cestovní ruch a hotelnictví, Dopravní stavby a stavebnictví, Dynamický růst, Invence – nasazení – export – zisk, Informační a komunikační technologie, Výrobní družstevnictví, Zemědělství a potravinářství a Zdraví - vzdělání – humanita. Dále se udílí čestné tituly LADY PRO a GENTLEMAN PRO výrazným a zasloužilým osobnostem naší země.
Hlavním měřítkem umístění v žebříčku je četnost nominací uvedených na dotaznících, jichž bylo rozesláno 25 000 zkušeným odborníkům i širší podnikatelské veřejnosti. 
Soutěž organizuje pražská společnost Comenius, jejímž hlavním posláním je vzdělávání.

Facebook

Jaroslav Kuba

www.homolka.cz