Svou nejproslulejší tragédii napsal William Shakespeare v letech 1600–1601. Od té doby příběh dánského prince Hamleta znovu a znovu vybízí inscenátory po celém světě k opakovanému uchopení a pokusu o nalezení odpovědí alespoň na některé z mnoha otázek, které jsou v něm vetknuty. Lze ve jménu vyšších cílů porušit základní morální pravidla? A může jedinec vzít spravedlnost do vlastních rukou a obhájit své zločiny před vlastním svědomím? Je možné si uprostřed morálního bahna zachovat čistý štít? A jaké místo zastává v nejisté a pochybné lidské existenci láska? Hamlet se tak stal nejznámějším, byť fiktivním dánským hrdinou a nesmrtelně se vepsal do dějin literatury, divadla a přemýšlení o světě.

Facebook

Slavný alžbětinský dramatik popisuje v Hamletovi stejně pečlivě vnitřní svět svých postav jako i vnější dějové okolnosti, které je obklopují. Můžeme tak příběh vnímat jako tragédii jedné rodiny, která se ovšem záhy rozvine v detektivku s politickým kontextem. Hamlet předstírající šílenství pátrá po pravdě o smrti svého otce a díky tomu se dozvídá mnohé o společnosti, z níž pochází, ale také především o sobě samém. Zločin je však třeba odčinit i za cenu strázní, do nichž takový pokus o nápravu hlavního hrdinu uvrhne.

Bylo jen otázkou času, kdy se režisér Stanislav Moša po úspěšných inscenacích jiných Shakespearových dramat (Benátský kupec, Král Lear, Antonius a Kleopatra) rozhodne uvést i jeho nejhranější tragédii – a to opět v nesmírně poetickém, avšak srozumitelném a divadelně působivém překladu Jiřího Joska. Pod podtitulem Hádala se duše s tělem se Moša tentokrát rozhodl pro výrazné interpretační gesto: proslule rozpornou postavu Hamleta, snad nejsložitější charakter světového dramatu, svěřil hned dvěma hercům. Ti budou na jevišti existovat vedle sebe jako dvojjediná bytost, ztělesnění vnitřního sváru, rozeklanosti a mnohovrstevnatosti lidské povahy. Jsou jimi čerstvá posila našeho souboru, mladý a mimořádně nadaný Martin Mihál a jedinečná opora našeho souboru Michal Isteník. V tomto pojetí se Hamletův vnější boj i vnitřní konflikt nepochybně stane zcela výjimečným zážitkem.

Kromě režiséra Stanislava Moši tvoří inscenační tým Hamleta Christoph Weyers (scéna), Andrea a Adéla Kučerovy (kostýmy), Mirko Vuksanović (hudba), Zuzana Holbeinová (pohybová spolupráce) a Jan Šotkovský (dramaturgie). V hlavních rolích se kromě obou Hamletů představí Petr Štěpán (Claudius), Alena Antalová (Gertruda), Viktor Skála (Polonius), Eliška Skálová (Ofelie), Kristian Pekar (Laertes), Daniel Rymeš (Horacio), Ladislav Kolář nebo Igor Ondříček (První herec), Jiří Ressler (Hrobník) a další. Premiéra inscenace Hamlet aneb Hádala se duše s tělem se odehraje 9. a 10. září 2023 na Činoherní scéně MdB.

Redakce FFN a Městské divadlo Brno

Redakce FFN