Mladá běloruská režisérka se v open air prostoru provázkovského dvora, ve spolupráci s provázkovským souborem a hudebníkem Jiřím Hradilem zaměřila na prožitky žen v současné společnosti a různé formy ženského hrdinství.

Facebook

„Provázek je v současné chvíli místem, kde je v bezpečném a podpůrném prostředí možné zkoumat divadelními prostředky témata, která hýbou našimi životy, a hledat pro jejich vyjádření odpovídající performativní jazyk. Chtěli jsme, ať je sezona Čas srdce odvážná, autorská, nepokrytě osobní a společensky angažovaná, což se v Hrdinkách zcela naplňuje. Bylo pro nás důležité dát prostor zkušenostem a pocitům žen, které zdolávají výzvy bez výhledu na ocenění a uznání: vychovávají děti, pečují o domácnost, snaží se v nové zemi nalézt uplatnění nebo svým myšlením a jednáním přesahují hranice ženám vymezených rolí,“ říká dramaturgyně inscenace Viktorie Knotková.

„Spolupráce s běloruskou režisérkou Palinou Dabravolskajou byla v tomto směru jasná volba – sama žije několik let v exilu a svou osobností je příkladem silné, nezávislé ženy-hrdinky. Palina disponuje obdivuhodnou energií a zápalem, je zároveň herečkou i muzikantkou, takže hudební složka je nedílnou součástí inscenace,“ doplňuje umělecký šéf DHNP Martin Sládeček.  

Společně s výraznou čtveřicí hereček, Růženou Dvořákovou, Terezou Marečkovou, Terezou Volánkovou a Zdislavou Začalovou, doplněnou o herce Milana Holendu se tvůrci snaží o citlivý, performativní dialog s publikem. Dle svých slov nechtějí poučovat, ale předkládat témata pro následnou diskuzi.

„V průběhu zkoušení jsme se setkávali spoustou zajímavých zdrojů, které nás inspirovaly k vášnivým debatám. Rovněž pro nás bylo důležité ptát se na zkušenosti a pocity žen napříč generacemi – a to jak v našem bezprostředním okolí, tak na sociálních sítích. Téma hrdinství je nesmírně široké. A hraniční životní zkušenosti viděné z ženského pohledu zatím do velké míry neprozkoumané a nesdílené. Proto naši inscenaci sami vnímáme jako příspěvek do diskuze, kterou je potřeba neustále rozvíjet a podporovat,“  uzavírá Viktorie Knotková, dramaturgyně inscenace.

Součástí inscenačního týmu jsou také dvě mladé autorky, Nina Ive a Daniela Samsonová. Nina Ive patří mezi dramatičky, které pro běloruské prostředí odvážně otevírají tabuizovaná témata, problematiku ženských a lidských práv a témata související s tělem a tělesností. Část tvorby Daniely Samsonové se rovněž věnuje feministickým tématům, za svou hru Regály vyhrála Cenu Evalda Schorma a je jednou ze dvou autorek podcastu Dvě deci a chlebíček. Obě svými osobitými texty přispěly k vytvoření originálního scénáře a umožnily inscenačnímu týmu tak mj. zkoumat možnosti mezinárodního tvůrčího dialogu. Plenérový prostor provázek.dvora jenom podtrhuje otevřenost celého tvaru.

V tuto chvíli vyprodaná premiéra proběhne 19. května v rámci festivalu Divadelní svět Brno, druhá premiéra bude následovat 21. května, nejbližší reprízy pak diváci budou moci navštívit v červnu.

 

Redakce FFN

www.provazek.cz