Pod toto přání dobré chuti k jídlu i do života se podepsali choreograf Jan Kodet a režisérský tandem SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský) se svým tvůrčím týmem, datum finální premiéry
je 10. a 11. září. Na srpnová představení jsou vstupenky v prodeji a diváci nemusejí váhat.

Facebook

Inscenace Bon Appétit! vznikla ve spolupráci se souborem Baletu ND, diváci tak uvidí tanečníky obou ansámblů v jednom projektu. Je to poprvé, kdy Laterna magika přikročila ke koprodukci
takového druhu. Experimentování však patří k jejím základním principům, a jak je vidět, nemusí to nutně být jen experiment s formou a technologií. „Přináší to samozřejmě některé organizační obtíže,
ale vzájemné obohacení je nesmírně důležité,
“ komentuje choreograf Jan Kodet. „Tanečníci obou souborů jsou skvělí a pracovat společně je pro ně výzva, která každého posouvá dál.

Novinka Bon Appétit!, která bude určena především mladému publiku se zájmem o moderní hudbu a tanec, byla inspirovaná fascinací jídlem, kterou tvůrci společně sdílejí. Jde o ryze autorské divadlo,
které nemá scénář ani libreto, protože se vyvíjí od první schůzky až do premiéry a v kterémkoli okamžiku se může vydat novým směrem. „S touto metodou jsem se setkával pravidelně například
v zahraničí, vznikají tak inscenace tanečního divadla a současného tance, je to běžná praxe,
“ vysvětluje postup, který však není obvyklý v Národním divadle, Jan Kodet.

Asociace, které tvůrci na scéně oživili, se samy podobají volným veršům, když se snaží přiblížit nám tyto své pocity do inscenace vtělené: „Útržky příběhů, vnitřní světy lidí, které jsme minuli
na ulici nebo ve snu. Strach, hledání a nalézání. Plynutí času. Radost z dobře udělané palačinky. Pomeranč a jeho tajemství pod kůrou. Odhozený kelímek. Osamělost za stolem. Dotek.
Absence dotyku. Francouzština – jazyk kuchařů. Fontána čokolády. Zmražené a rozmražené city uprostřed chladícího boxu na potraviny, nebo spíš na život... To vše v inscenaci tanečníci
vyjadřují zejména pohybem, ale občas i slovem a zpěvem. Z mnoha takových střípků si může divák poskládat vlastní příběh a vlastní svět, který vyvoláte anebo zakončíte souslovím Bon Appétit!,

přibližuje více Martin Kukučka.

Redakce FFN