Zobrazení světa a života pravěkých lidí představuje v mnohavrstevném díle malíře Zdeňka Buriana významnou linii. Na hořické výstavě budou zastoupeny Burianovy ilustrace provedené technikou perokresby, kvaše a barevného pastelu a olejomalby zachycující všední život „kromaňonců“, jež Burian tvořil jako paleontologické rekonstrukce pod vedením profesora Josefa Augusty. Burianovo výtvarné ztvárnění prehistorické epochy se v instalaci objeví v kontextu pravěkých nálezů ze vzácných archeologických sbírek muzea. Mezi vystavenými exponáty z různých období pravěku nebudou chybět ani kosterní pozůstatky mamuta či nosorožce srstnatého. Umělecká díla na výstavu zapůjčí Moravské zemské muzeum v Brně.

Facebook

„Výtvarným zpracováním Štorchových příběhů se Burian zabýval již jako vyzrálý umělec. Ve své době se mu podařilo umocnit popularitu románů z pravěku, jakož i prehistorie samotné. Štorch a Burian tvořili výjimečný tým. Vyznávali precizní přístup k práci, dokázali jedinečně skloubit fantazii s realitou, nepostrádali smysl pro děj a jeho dynamičnost, vzácně se shodli v realistickém způsobu zobrazování,“ uvádí PhDr. Jana Cermanová, PhD., kurátorka výstavy Zdeněk Burian/ Dobrodružství pravěku. Přestože Štorch vystupoval ve vzájemném pracovním vztahu jako dominantnější partner, dala spolupráce obou vynikajících osobností vzniknout sérii znamenitých knih, které již více než osm desetiletí nastavují vysoký umělecký standard české dobrodružné literatury pro děti a mládež. Eduard Štorch (1878 – 1956), známý spisovatel románů z pravěku a rodák z nedaleké Ostroměře odkázal svá díla hořickému muzeu, které výstavou jeho tvorbu připomíná,“ dodává Jana Cermanová.

Na výstavě budou k vidění nejen rozmanité ilustrace Zdeňka Buriana k literárnímu dílu Eduarda Štorcha ze sbírky muzea, ale také zápůjčky autorových olejomaleb z Moravského zemského muzea v Brně, na které se už velmi těšíme. Veřejnost také uvidí nově zrestaurovaný mamutí kel v originální výstavní vitrínce spolu s jinými kosterními pozůstatky. Výstava bude k vidění až do konce roku a návštěvníci si mohou cestu do Hořic s předstihem dobře naplánovat,“ uvádí MgA. Petra Zachovalová, ředitelka Městského muzea a galerie Hořice.

Výstava Burianových ilustrací ke knížkám Eduarda Štorcha a dalších obrazů s tematikou pravěku, doplněna o vzácné archeologické nálezy, je připravena ve spolupráci s nakladatelstvím Albatros. Zahájena bude slavnostní vernisáží 25. června 2020 od 17 hodin. V průběhu jejího konání je připravena řada doprovodných akcí pro malé i velké, například workshopy v podobě výtvarných dílen pro děti a mládež s pravěkou tématikou. Dále komentované prohlídky či přednášky, které posluchačům přiblíží fascinující tvorbu Zdeňka Buriana i podivuhodný svět pravěku.

Redakce FFN

Fotogalerie k článku