To všechno je DEKAMERON 2020 aneb deset miniher z korontény. Jak se v době světové pandemie daří komunikaci, lásce a přátelství? Jak se vede strachu, manipulaci a svobodě? Co vyvěrá na povrch? Co je naopak zapomenuto? Jak se rozhodují lidé zavřeni v jednom prostoru před neviditelným nepřítelem? Na tyto a řadu dalších otázek hledají odpovědi: Alice Nellis, Tomáš Dianiška, Tomáš Svoboda, Luboš Balák, Kristýna Čepková, Jakub Čermák, Bára Hančilová, David Košťák, Kateřina Jonášová a Jiří Havelka ve svých scénických skicách.

Facebook

Na základě těchto textů na půdě Divadla Na Fidlovačce ve spolupráci se studenty FAMU a zapojenými herci z různých divadel vzniká 10 divadelních miniher. Deset dílů Dekameronu 2020 se spojí ve streamovaný pořad, který mohou diváci podpořit ve veřejné sbírce Donio a to až do září 2020.

Největší část výtěžku bude věnována na konto sbírky SOS Česko organizace Člověk v tísni. Hlavním pomocí je distribuce základních potravin ve spolupráci s Potravinovými bankami, pomoc rodinám z vyloučených lokalit, kde není žádný PC, abychom mohli děti na dálku doučovat a zapojit do výuky školy a dluhová Helplinka – poradna v rámci dluhů, exekucí a insolvencí.

Menší část výtěžku pokryje honoráře externích spolupracovníků, kteří celý projekt natočili a díky kterým vznikl v tak krátkém čase.

Stream proběhne na FB Divadla Na Fidlovačce  a Člověka v tísni 20.5. 2020, filmová  premiéra se uskuteční  v září v DNF, kde dojde i k předání  většiny výtěžku ze sbírky Donio Člověku v tísni.

Redakce FFN