„Podle spotřebitelského průzkumu realizovaného společností STEM/MARK představuje evropské značení v pěti procentech případů spontánně zmiňovanou značku označující kvalitu potravin. Jde o čtyřprocentní nárůst oproti prvotnímu průzkumu provedenému na jaře 2013 (u cílové skupiny muži 20+ došlo k nárůstu až o 8,9 % z původních 1,4 %),“ uvádí Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii Potravinářské komory ČR, a dodává: „Jsme rádi, že vynaložené prostředky i energie v kampani Kvalitní evropský výrobek se pozitivně projevují ve znalosti a vnímání spotřebitelů. I malý nárůst je pro nás úspěchem a z dlouhodobějšího hlediska věříme, že daná procenta budou nadále stoupat.“

Facebook

Průzkum ukázal, že drtivá většina respondentů zná značky kvality z obalů potravin
Současně také z televizních reklam. Průzkum jednoznačně potvrdil, že ženy v roli hospodyň se nechávají při nákupu nechávají ovlivnit značkami kvality, především národním značením, a věří v pozitivní účinnost informační kampaně o evropském značení kvality potravin. Český spotřebitel přestává být nerozhodný a značky kvality začíná daleko více preferovat, než dřív.

Blanka Opltová

www.oznaceni-eu.cz