Nyní tak bude možné platit nejen bezkontaktními platebními kartami, ale i NFC telefony s platebními kartami uloženými na NFC SIM, které O2 nabízí jako první mobilní operátor v České republice už od loňského roku ve spolupráci se dvěma bankami. Samozřejmě je terminál vybaven i kontaktním rozhraním pro platby kartou s EMV chipem nebo magnetickým proužkem. Zúčtování karetních transakcí, tedy acquiring, bude probíhat prostřednictvím Československé obchodní banky, a.s., která zajistí, aby byly platby kartami provedené na mPO2S připsány na účet obchodníka u jeho stávající banky.

Facebook

Produkt mPO2S  je určen malým firmám, drobným podnikatelům a živnostníkům
K akceptaci karet jim bude stačit jen malý přenosný terminál a jakýkoliv chytrý telefon nebo tablet s operačním systémem Android (od verze 4.1) nebo iOS (od verze 6) s datovým připojením. Obchodník do svého telefonu či tabletu zdarma stáhne aplikaci, kterou pro Telefónicu vyvinula zlínská společnost Monet+, a.s. Aplikace nabízí prostředí a funkce běžné pokladny. Pro realizaci platby obchodník jednoduše zadá do aplikace částku za nákup a zákazník ji zaplatí svou platební kartou na mobilním terminálu mPO2S tak, jak je běžně zvyklý. Potvrzení o platbě kartou může obchodník odeslat kupujícímu elektronicky formou SMS nebo mailové zprávy.
Na českém trhu je přibližně 320 000 firem, pro které je tento typ terminálu vhodný. Většina těchto firem využívá nějakou službu od O2 a naši obchodníci mají tedy přímý kontakt s potencionálními zájemci o tento produkt. Věřím, že řadu z nich naše nabídka zaujme. Jednou z velkých výhod je, že mobilní terminály jsou kompaktní, lehce přenosné a dají se používat i mimo provozovnu podnikatele. Další předností je, že umí přijímat všechny typy karet,“ uvedl Josef Puczok, Businness Development Manager NFC & Financial Services, který je ve společnosti Telefónica zodpovědný za vývoj produktu mPO2S.
Masové rozšíření produktu mobilních terminálů mPO2S očekává Josef Puczok do 3 let. Na základě zkušeností z pilotního projektu zváží Telefónica jeho rozšíření i na Slovensko.

Průběh platby krok za krokem

  1. Zákazník si vybere zboží
  2. Obchodník namarkuje zboží do aplikace v chytrém telefonu nebo tabletu (obchodník buď zadá celkovou částku za nákup, nebo vybere položky nákupu z předem definovaného seznamu)
  3. Chytrý telefon/tablet se přes Bluetooth spojí s mobilním platebním terminálem mPO2S a vyzve zákazníka k platbě
  4. Zákazník použije na mobilním terminálu mPO2S svou platební kartu tak, jak je zvyklý (přiloží pro bezkontaktní platbu, vloží pro EMV chip nebo protáhne při použití magnetického proužku) a v případě potřeby zadá na terminálu svůj PIN
  5. Během pár vteřin proběhne ověření transakce
  6. Na chytrém telefonu/tabletu i mobilním terminálu se objeví potvrzení o platbě, které je možné zaslat zákazníkovi přímo z aplikace prostřednictvím SMS nebo emailem

Výhody pro podnikatele a živnostníky
Je prokázáno, že když nakupující není omezen jen hotovostí, kterou má zrovna u sebe, a může zaplatit i kartou, zvyšuje se průměrná částka nákupu. Díky mobilním terminálům může akceptovat platební karty každý drobný živnostník či podnikatel. Platby kartou se najednou dostávají například ke stánkařům, řemeslníkům nebo malým poskytovatelům služeb.
Mezi další výhody patří: nové a dodatečné tržby díky akceptaci platebních karet, spontánní nákupy, rozšíření klientské báze o klienty s vyššími příjmy, kteří jsou zvyklí platit bezhotovostně, nové prodeje díky možnosti okamžitého uzavření a zaplacení (např. pojistné smlouvy, servisní zásahy apod.), zvýšení pohodlí pro zákazníky a konkurenční výhoda
Informační linka 1188 se svou nonstop havarijní službou pro domácnosti i firmy - Řemeslníci 1188 - velmi oceňuje nový způsob úhrady služeb platební kartou přímo z domova zákazníka a jsme velmi rádi, že jsme do tohoto projektu zapojeni od samého začátku. Našim výjezdovým skupinám, řemeslníkům, opravářům, instalatérům, zámečníkům, topenářům, sklenářům, se velmi často stává, že zákazník nemá v danou chvíli potřebnou hotovost na úhradu provedené opravy. Celá řada zásahů navíc probíhá v nočních hodinách. Jednoduchá možnost úhrady platební kartou je pak velmi vítaným pomocníkem a zvyšuje komfort služby Řemeslníci 1188. Jistě to ocení řemeslníci, ale zejména pak naši zákazníci, kteří nemusí shánět peníze po sousedech, nebo chodit do bankomatu, který je často daleko,“ David Potužník, produkční manažer Informační linky 1188.

Jarmila Štursová

www.mastercard.com