„Získání ocenění Czech made za služby je na jedné straně velkou satisfakcí celému pětadvacetičlennému kolektivu našich zaměstnanců za dlouhá léta poctivé práce a na straně druhé pádným argumentem pro všechny zákazníky, kteří s námi obchodně spolupracuji,“ poznamenala k získání prestižního ocení jednatelka společnosti Jana Erbová.

Facebook

Co pro vás znamená fakt, že jste nositelem uvedené značky?
Je potvrzením toho, že jdeme správnou cestou. Devadesát procent našich  produktů – kterými jsou zejména kliky, kování, zámky a krbové nářadí – dovážíme . Původně jsem se proto i já ptala sama sebe, zda lze u nás měřit českou kvalitu a zda jsme vhodnými kandidáty na zisk tohoto ocenění. Dnes odpovídám jednoznačně: kvalitu lze měřit i u nás. Vždyť kdybychom své služby neposkytovali co nejlépe, sotva by s námi bylo spokojeno devadesát šest procent odběratelů.

I když prodáváte hlavně velkoodběratelům, máte také vlastní podnikovou prodejnu
Maloobchodní prodejna v Horních Počernicích není pro nás tím hlavním. Považujeme ji spíše za jakousi vzorkovnu a prostor vhodný k obchodním jednáním, kde už její samotný vzhled podporuje pracovní atmosféru. Hned v sousedství se nacházejí naše sklady a řeknu přímo, že v tom vidíme také naši výhodu, chcete-li další důkaz kvality naší práce. Objednané zboží dodáme zájemci do druhého dne, což je možné jen  díky dostatečným zásobám. Jinými slovy, odběratelům ulehčujeme situaci v tom, že vlastní finanční prostředky nemusí umrtvovat v zásobách, ale že jim dodáme vše přesně tehdy, když je potřeba. Máme nyní  nový, obsáhlý katalog, obchodní zástupci pravidelně navštěvují naše zákazníky, poskytujeme poradenské služby, partnerům bezplatně zapůjčujeme výstavní stojany se vzorky kování a další předměty pro podporu prodeje, případné reklamace řešíme obratem a za včasné dodání každého kusu ručíme.

Sortiment dveřního kování je poměrné stálý, ale přece – v čem přichází v úvahu jeho inovace?
Vezměte si třeba kliky. Každý je stiskne mnohokrát za den, aniž by si tuto činnost uvědomil. Je to jeden z nejčastějších předmětů v domácnosti, které lidé používají. Mění se estetické nároky na jejich design, , mění se materiály, z nichž jsou zhotoveny. Ale novinkou v našem sortimentu je například i kování na celoskleněné dveře, které jsou v současné době  v interiérech stále častější. Změnám podléhá kvalita těchto výrobků i z hlediska ochrany majetku.

Bezpečnost bydlení, bezpečnost uživatele … kliky, zámky a klíče s ní úzce souvisí. Zahrnuje ocenění Czech Made i tyto souviísloti?
O ocenění rozhoduje skupina nezávislých odborníků, takže o to je jeho hodnota vyšší. Podle údajů Bruselu se na evropském trhu každoročně objeví asi dva tisíce výrobků mimo potravin, které jsou zdraví nebezpečné. Do značné míry se to týká i našeho sortimentu. Jde zejména o levný import z jiných světadílů. Zatímco naše výrobky jsou certifikované a bezpečné, a to i z hlediska ochrany majetku, který se nachází za dveřmi osazenými naší klikou. Dodáváme klíče, které nelze duplikovat běžným způsobem, dodáváme vložky do inteligentních zámků, které se vyznačují vysokým stupněm zabezpečení

Doplnili jste v souvislosti s oceněním i vaši firemní filozofii?
Jedna věc je jakékoli ocenění získat, druhá – dlouhodobě naplňovat kriteria, která byla podmínkou pro jeho získání. To zná každý i z jiných oblastí života, kde nějakým způsobem dochází k měření sil. Rádi bychom si i s tímto oceněním u našeho loga udrželi dosavadní kvalitu, nadšení a elán v celém našem podnikání.

Iva Burianová

Foto: Foto: AC – T servis